Společnost Procter&Gamble: již 100 000 Kč na boj s osamělostí

Osamělost je pro lidské zdraví mnohem rizikovějším faktorem než kouření nebo obezita a hovoří se o ní jako o epidemii moderní doby. Společnost Procter & Gamble se ve spolupráci s Českým červeným křížem rozhodla pomoci osamělým seniorům.

V úterý 18. června 2013 předal Juraj Králik, manažer korporátní komunikace společnosti Procter & Gamble, symbolický šek ve výši 100 000 Kč Miroslavě Jirůtkové, vedoucí programového oddělení ČČK. Peníze budou použity agenturami Alice - Domácí ošetřovatelskou péčí ČČK na pomoc osamělým seniorům.

„Sto tisíc korun na pomoc seniorům jsme získali z prodeje vybraných výrobků naší společnosti za první měsíc a půl konání akce. Věřím, že do konce července 2013 se nám podaří částku minimálně dvojnásobit,“ říká Juraj Králik, manažer korporátní komunikace Procter & Gamble.

Charitativní akce probíhá od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2013 ve vybraných prodejnách Teta, Coop a v nezávislých drogeriích a potravinách. Z prodaného výrobku věnuje společnost Procter & Gamble 1 Kč na pomoc potřebným.

Dle odborníků může osamělost vést až k propuknutí nemoci nebo dokonce k předčasnému úmrtí. „Je proto velmi důležité, abychom pomohli lidem zůstat v kontaktu se svým okolím,“ říká Miroslava Jirůtková. „Pokud se nám tento negativní a vzrůstající trend nepovede zastavit, budeme čelit velké zátěži na sociální systém, zdravotnictví a snížení kvality života seniorů.“

Blízko k problémům starých a osamělých lidí mají terénní pracovníci Českého červeného kříže, který provozuje službu: ALICE - Domácí ošetřovatelská péče ČČK. Tato služba nabízí komplexní domácí pečovatelskou službu.


Předání symbolického šeku na 100.000 Kč

„Pracovníci ČČK jsou denně v kontaktu se stovkami seniorů, mnohdy osamělých, a vidíme, jak je pro ně důležitý kontakt s ostatními. Naše přítomnost podporuje jejich rekonvalescenci po nemocech či úrazech a obecně má pozitivní dopad na jejich duševní zdraví,“ říká Miroslava Jirůtková z Českého červeného kříže a dodává: „Poskytování této formy služby, byť je hrazena zdravotními pojišťovnami, nepokrývá veškeré náklady, kterédo provozování této služby vkládá ČČK, a proto uvítáme partnera, který by nám pomohl získat finanční prostředky, abychom mohli naše služby rozšířit a kvalifikované péče se dostalo i dalším potřebným.“

Tiskové konference pořádané při příležitosti prezentace společného projektu se také zúčastnila paní Ludmila Broschová – vedoucí Alice provozované OS ČČK Praha 9, která pohovořila o službách, které ALICE nabízí a také se podělila se zúčastněnými o zážitky a příběhy, které poskytování této služby často provází.