Spolupráce s IV-Nakladatelstvím: třetí ediční titul


Spolupráce v oblasti první pomoci mezi Českým červeným křížem a IV - Nakladatelstvím, s.r.o. úspěšně pokračuje realizací třetího edičního titulu, který je tentokráte určen pro naše nejmenší.

Věříme, že Omalovánky první pomoci děti nejen pobaví, ale takéje seznámí zábavnou formou s tématikou poskytování první pomoci.

Autorkou omalovánake je Mgr. E. Bernatová a ilustrace vytvořil Martin Zach. Omalovánky budou distribuovány v rámci celé ČR.

Přejeme všem prima zábavu s omalovánkami.

Cílem spolupráce s IV-Nakladatelstvím, s.r.o., je v duchu tradiční činnosti Červeného kříže rozšířit oblast působení na děti a mládež a vychovávat je k tak potřebné dovednosti poskytnout první pomoc.