Svět v bodě obratu? Společné prohlášení MVČK a OSN

Poprvé v historii vydali lídři MVČK a OSN společné prohlášení. Generální tajemník OSN Ban Ki-mun a prezident MVČK Peter Maurer společně 31.10.2015 v Ženevě naléhavě upozornili na dopady současných ozbrojených konfliktů na civilisty a současně státy požádali, aby plnily své závazky a provedly konkrétní kroky nezbytné ke zmírnění těchto dopadů.

MVČK a OSN vyzývají státy, aby bez prodlení:

  •  znásobily své úsilí k nalezení udržitelného řešení konfliktů a podnikly v tomto konkrétní kroky,
  •  individuálně i kolektivně využily všechny prostředky, kterými mohou přimět strany ozbrojených konfliktů k dodržování mezinárodního humanitárního práva, a to včetně důsledného vyšetřování porušení mezinárodního humanitárního práva, vyvození odpovědnosti pachatelů a rozvoje konkrétních mechanismů ke zlepšení dodržování práva,
  •  odsoudily pachatele vážných porušení mezinárodního humanitárního práva, jakými jsou úmyslné útoky na civilisty a civilní infrastrukturu,
  •  zajistily neomezený přístup ke zdravotní a humanitární pomoci a chránily zdravotnické a humanitární pracovníky a zařízení,
  •  chránily vnitřně přesídlené osoby i uprchlíky a pomohly jim najít dlouhodobé řešení jejich situace při podpoře hostitelských zemí a komunit,
  •  zastavily užívání těžkých výbušných zbraní v osídlených oblastech.


Souvisí s tématem: Zastavte násilí, chraňte zdravotní péčiPředstavitelé MVČK a OSN zdůrazňují význam mezinárodního humanitárního práva jako prostředku ke zmírnění chaosu a nestability.

Jsou to právě státy, které jsou povinny mezinárodní humanitární právo nejen dodržovat, ale také jeho dodržování zajistit.


Ikona dokumentu PDF Informace o prohlášení vůdců MVČK a OSN, Stanovisko prezidenta MVČK z 31.10.2015