Světový den Červeného kříže 2010

Světový den Červeného kříže, připadající na 8. květen, se každoročně připomíná i v naší zemi. Již tradičně je vyvrcholením jeho oslav slavnostní shromáždění na půdě Senátu Parlamentu ČR. Letos se tak, pod záštitou předsedy horní komory MUDr. Přemysla Sobotky, stalo v pondělí 17. května.

U příležitosti Světového dne této mezinárodní organizace se 186 národními společnostmi, jejíž pomoci se každoročně dostane čtvrť miliardě lidí ve světě, obdrželi ti, kteří se zasloužili o činnost jednotlivých oblastních spolků ČČK, dalších složek ČČK či kolektivních členů ČČK, a spolupracující organizace pamětní list.

Uděleno bylo rovněž pět medailí A. Masarykové - nejvyššího vyznamenání ČČK. Obdrželi je L. Votavová, J. Kantorová, Z. Hanzalová a L. Poledníková. In memoriam byla medaile udělena V. Burianovi, prvnímu polistopadovému prezidentovi ČSČK.