Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce 2016


Osmý květen je Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Český červený kříž (ČČK) se ke Světovému dni připojil slavnostním shromážděním v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR dne 9. 5.2016, které proběhlo pod záštitou jeho předsedy M.Štěcha. Parlament je tradičním místem připomínky Červeného kříže již od r. 1921.

Za Světový den Červeného kříže byl 8. květen vybrán jako den narození zakladatele Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce Henri Dunanta (1828-1910).

Shromáždění se zúčastnili ti, kdo - mnohdy celý - svůj život spojili s realizací Dunantovy ideje humanitárního přístupu k potřebným, ať již jako členové, zaměstnanci či dobrovolníci ČČK. Ocenění byli také ti, kdo činnost ČČK podporují. Předány byly vyznamenání Za dlouholetou činnost v ČČK, oceněny byly oblastní spolky ČČK, které loni pomáhaly v práci s migranty, ať již našemu státu nebo Rakouskému červenému kříži. Předány byly také dvě nejvyšší vyznamenání ČČK - Medaile Alice Masarykové. Karel Janderka, žák 8.tř. v Moravských Budějovicích, obdržel plaketu ČČK Za záchranu života.

Mezinárodní hnutí ČK&ČP sdružuje ve 190 národních společnostech Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Davidovy hvězdy celkem 96 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků a ročně se jeho pomoci dostane více než třetině miliardě lidí na Zemi.

Červený kříž se řídí sedmi základními principy: Humanita - Nestrannost - Neutralita - Nezávislost - Dobrovolnost - Jednota - Celosvětovost. Dodržování těchto principů umožňuje Červenému kříži pomáhat na obou stranách front, pomyslných i skutečných barikád.

Můžeme tak být skutečně všude a pro každého, kdo naši pomoc potřebuje, od Sýrie, Ukrajiny přes Nepál, Jemen, Jižní Súdán až po ČR, v každém státě světa...

Poslání Červeného kříže vyzdvihli ve svých projevech prezident ČČK Marek Jukl, místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotní a sociální politiku Milada Emmerová, prezident Slovenského červeného kříže Viliam Dobiáš a Hessenského červeného kříže Norbert Södler. Prezident ČČK mj. připomněl závěry 32.Mezinárodní konference ČK&ČP i to, že 80% pomoci ČK&ČP směřuje do zemí stižených válkami.

Prožitek z oslav Světového dne zvýraznilo vystoupení zpěvačky Daniely Šinkorové.

Fotogalerie ze Světového dne ČK 2016 v Praze

Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK ke Světovému dni ČK&ČP 2016