Světový den Červeného kříže v Senátu ČR

Osmý květen, den narození H. Dunanta, je celosvětově připomínán jako Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce - největší humanitární organizace na světě s působností ve 188 státech světa... Jeho pomoci se ročně dostane čtvrť miliardě lidí, neboť války a katastrofy ročně zasáhnou téměř 120 zemí.

I Český červený kříž je v ČR se třemi desítkami tisíc členů a dobrovolníků a sedmi stovkami zaměstnanců nejrozsáhlejší humanitární organizací vyvíjející svou činnost na celém území státu.

Tradicí se stalo pořádat celostátní oslavy Světového dne ČK v Senátu Parlamentu ČR tak, jak i v dobách meziválečných vrcholily tyto oslavy. 14.května 2012 tak předseda Senátu ČR Milan Štěch zahájil slavnostní shromáždění, na kterém ČČK ocenil několik desítek svých členů a dobrovolníků z celé ČR, předal čtyři nejvyšší ocenění - medaili Alice Masarykové, ale udělil i dvě Medaile za záchranu života.

Letošní Světový den ČK je slaven v roce, kdy si připomínáme právě 150 let od vydání programového manifestu Henri Dunanta - slavné Vzpomínky na Solferino, která stála u zrodu organizace Červeného kříže i první z Ženevských úmluv.