TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE - ARCHIV (2020)

Aktuální | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

»30.12.2020-Chorvatsko: Včera zasáhlo Chorvatsko silné zemětřesení, stovky lidí muselo být evakuováno, desítky byly zraněny a 7 lidí zahynulo. Do středního Chorvatska ihned vyslal Chorvatský ČK >100 členů záchrynných týmů, kteří zahájili pomoc při evakuaci, rozdělují potraviny  a další potřeby  a poskytují zdravotní a psychosociální pomoc  [+++] 
Na pomoc Červeného kříže lze přispět prostřednictvím sbírky ČČK
: č.ú. 333999/2700 v.s. 2004

»29.12.2020-Sýrie: Syrský ČP za podpory MVČK opravil vodárenskou věž a zařízení jedné z vodáren v Aleppu. Byly opraveny také elektroinstalace a instalováno 5 nových čerpadel. Přístup k nezavádané pitné vodě tak opět získalo 25.000 obyvatel. Minulý týden do Sýrie dorazila také další pomoc ČČK [+++]

»21.12.2020-ČR: Podle nedávné výroční zprávy Vojenského zpravodajství se svět nachází v přípravné fázi globálního konfliktu. Jaký význam má v této souvislosti mezinárodní humanitární právo? Bude respektováno? Loni některé státy sice odmítly vytvoření fóra, které se mělo dodržováním MHP zabývat, naproti tomu ale i ony spolu s ostatními státy jednoznačně deklarovaly závazek respektovat MHP. Úhel pohledu prezidenta ČČK M. Jukla přinesly Lidové noviny [+++]

»18.12.2020-Fidži: Rozsáhlé škody způsobené cyklonem Yasa hlášeny z Fidži. Cyklon dosáhl rychlosti až 345 km/h. Týmy ČK Fidži podle jeho generální tajemnice I. Rokotunidau zjistily zničené domy i úrodu, široké spektrum útrap v zasažených oblastech. Poskytují zde první pomoc, humanitární pomoc, podílejí se na evakuaci, rozdělují potraviny  a další potřeby a podávají zprávy ústředí o rozsahu potřeb. Federace uvolnila z pohotovostního fondu prostředky pro pomoc vč. stanů, přikrývek, vody, fomácích potřeb a hygienických potřeb pro 17.700 lidí.

»10.12.2020-Ženeva/N.York: Mezinárodní federace ČK&ČP jednoznačně podporuje očkování proti Covid-19, jako prostředek ke zvládnutí pandemie této nemoci. Národní společnosti ČK a ČP jsou připraveny pomoci vládám při boji s dezinformacemi, které brání účinnosti očkovací kampaně. Uvedl to prezident Federace F.Rocca na půdě OSN [+++]

»07.12.2020-Ženeva: 25 let Právní poradní služby Červeného kříže. MVČK je státy pověřen pracovat pro porozumění a věrnou aplikaci MHP. K posílení tohoto poslání přijali členové Mezinárodní konference ČK 7.12.1995, včetně vlád zemí - smluvních stran Ženevských úmluv, rezoluci č.1, která pověřuje MVČK "posílit jeho kapacitu k poskytování poradenské služby státům v jejich úsilí implementovat a šířit MHP“. K jejímu naplnění tak MVČK před čtvrstoletím ustavil Právní poradní službu MVČK, do které koncetroval své aktivity na tomto poli, a která je od té doby ve stálém kontaktu se všemi státy i více než 90 % nestátních ozbrojených skupin ve světě.


1995: Plénum 26. Mezinárodní konference ČK&ČP

»26.11.2020-Sýrie/N.York: Generální tajemník Syrského ČP K. Erksoussi měl brífink se členy RB OSN o vlivu sankcí a restriktivních opatření uvalených na Sýrii na humanitární operace. Video: [+++]. V těchto dnech vyráží na cestu do Sýrie další z humanitárních pomocí ČČK. 

»18.11.2020-DR Kongo: DR Kongo oznamilo ukonceni 11. epidemie eboly. Od 18.11.2020, kdy uplynulo 42 dní od již negativních testů posledního pacienta, je DR Kongo pokládána za eboly prostou. Země je však nadále v obtížné humanitární situaci – dlouhotrvající bezpečnostní a ekonomická nestálost a covid-19. Od počátku epidemie (1.6.2020) bylo v terénu více než 1.000 příslušníků ČK, pomáhali především v těžko dostupných lesních oblastech, kde vyšetřili 279.000 osob, uspořádali přes 230 bezpečných pohřbů a 344.000 předali informace o prevenci nemoci. Navázali tak na činnost při třech epidemiích v r.2018, kdy oslovily v rámci prevence nemoci 4,9 mil. lidí a uspořádali 12.700 bezpečných pohřbů.

»17.11.2020-Rusko: Prezident MVČK P. Maurer na pozvání ruské vlády navštívil Moskvu. Jednal též s ministrem zahraničí Ruské federace S. Lavrovem. Předmětem byla situace v N.Karabachu, na Ukrajině a v Sýrii. Musíme společně vyřešit humanitární problémy, protože počet konfliktů ve světě bohužel neklesá , uvedl S.Lavrov, a vyjádřil zájem na těsné spolupráci s MVČK.

»14.11.2020-Vietnam:  Miliony lidí postiženy záplavami a sesuvy půdy v důsledku tajfunu Vamco. Poškozené silnice a mosty zcela odřízly oblasti s 150.000 osob. Jak uvedla Nguyen Thi Xuan Thu, prezidentka VČK, Vietnamský ČK organizuje pomoc pro 400.000 rodin, jejichž domy se zřítily nebo byly poškozeny. Federace ČK+ČP z pohotovostního fondu poskytla Vietnamskému ČK cca 100 mil. Kč. 

»03.11.2020-MENA: Týden kampaně Rok sester a porodních asistentek. IFRC, ICRC a národní společnosti v regionu Blízkého východu a severní Afriky pořádají společnou týdenní kampaň k připomenutí Mezinárodního roku zdravotních sester a porodních asistentek“, kterou WHO a IFRC vyhlásila, na počest 200. výročí narození Florence Nightingaleové. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o ochraně, respektu a uznání sester a porodních asistentek.

»30.10.2020-Turecko: Bezprostředně po  zemětřesení o síle 6,6° Richtera byly nasazeny záchranné týmy Tureckého ČP. Prvotní zprávy uvádějí desítky zničených domů v Izmíru.

»29.10.2020-N.Karabach/Ženeva: MVČK byl svědkem intenzivního bombardování v městských oblastech na obou stranách fronty, které zanechalo mrtvé a zraněné a způsobilo zmatek a devastaci. Poškozena byla i zdravotnická zařízení. Toto je dle M. Schüeppa, řed. MVČK pro Evropu a Asii, nepřijatelné. MVČK vyzval strany konfliktu, aby přijaly veškerá možná opatření k ochraně obyvatelstva a civilní infrastruktury, jako jsou nemocnice, školy, trhy a kulturní statky. Nejedná se o projevy dobré vůle, ale o závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva. Při ostřelování byl zabit také příslušník Ázerbájdžánského ČP a zraněni další dva.

»29.10.2020-N.Karabach/Ženeva: MVČK jako neutrální prostředník uskutečnil předání ostatků vojáků z Azerbajdžánu do Arménie. Dále došlo pod záštitou MVČK k propuštění tří civilistů zadržovaných v souvislosti s konfliktem a předání do vlasti.

»24.10.2020-N.York/Ženeva: Dnes byla u generálního tajemníka OSN uložena 50. ratifikace Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, která tak pro své smluvní strany vstoupí v platnost za 90 dní. Mezinárodní právo tak získává po 75 letech první instrument, který může vést k odstranění jaderných zbraní. Smlouva byla sjednána v roce 2017 a hlasovalo pro ni 122 států OSN. Smlouvu nepodporují jaderné mocnosti a jejich spojenci, včetně ČR. [+++]

»21.10.2020-Nigérie: V souvislosti s eskalací násilí v Nigérii, jehož obětem poskytuje pomoc Nigerijský ČK, zdůrazňuje MVČK, že zdravotníci pomáhající raněným musí mít bez dalších podmínek umožněný výkon svého poslání. Dále MVČK zdůraznil, že použití ostré munice bezpečniostními silami může být pouze poslední možností v reakci na bezprostřední ohrožení života.

»19.10.2020-Řím: Prezident MVČK P.Maurer byl přijat papežem Františkem. Podle P.Maurera je "všichni jsme bratři" (výrok H.Dunanta při organizaci pomoci obětem bitvy u Solferina) v našem polarizovaném světě víc než kdy jindy důležité. Být člověkem znamená uznat lidství ostatních - to vyjadřuje každodenní práce ČK&ČP ve světě.   Setkání potvrzuje mimořádnou konvergenci pohledů, hodnot a také tužeb, ať už na problémy světa pohlížíme z pohledu náboženské víry nebo pohledem mezinárodního humanitárního práva, které zakotvuje desetiletí a staletí ověřené hodnoty dobrého chování ve společnosti . Mluvit s papežem, vědět o jeho podpoře toho, co děláme v této oblasti pro lidi zasažené válkou a násilím, je pozitivní energií, kterou si z Říma odnáším, dodal P.Maurer. Svatý stolec je jednou ze 196 smluvních stran Ženevských úmluv a aktivním účastníkem Mezinárodních konferencí ČK&ČP.

»15.10.2020-Ženeva/Afrika: Více než 1.000 lidí zadržovaných v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v Jemenu je navraceno do regionu původu v Jemenu nebo do domovských zemí během největší operace MVČK tohoto druhu v pět a půl roku trvajícím konfliktu. Repatriační operace MVČK byla dohodnuta ve švýcarském Montreux minulý měsíc, ale jednání byla zahájena již Stockholmskou dohodou z konce r. 2018. MVČK tak naplnil svou roli neutrálního zprostředkovatele při transportu propuštěných osob. U každého propouštěného se MVČK v rozhovoru ujistil, že se navrátit chce a také prověřil jeho zdravotní stav. Transporty probíhají letecky mezi několka městy v jemenu a Saudské Arabii

»15.10.2020-Ženeva/Afrika: U příležitosti Světového dne výživy upozornil MVČK na to, že růst cen a ztráta zaměstnání spuštěné pandemií covid-19 působí rostoucí nedostatek potravin až podvýživu v nízkopříjmových oblastech napříč Afrikou, zejména tam, kde pokračují ozbrojené konflikty. V 10 afrických zemích podle zjištění MVČK pociťuje 94 % obyvatel nárůst cen potravin a jiných nezbytných životních potřeb na místních trzích, přičemž 82 % ztratilo příjmy nebo obživu. Pouze 7 % má prostředky na zvládnutí prolongované krize.

»27.09.2020-Arménie, Azerbajdžán: MVČK vyzval strany konfliktu v Náhorním Karabachu k šetření civilistů, aby byli chráněni a respektování, stejně tak civilní infrastruktura. MVČK sleduje humanitární dopady eskalace konfliktu, který znovupropukl ráno 27.9.2020. MVČK potvrdil ochotu pomáhat zasaženým konrfliktem i plnit roli neutrálního zprostředkovatele mezi stranami konfliktu v humanit. otázkách. MVČK je v místě přítomen trvale od r. 1992. Pomáhá komunitám žijícím podél linie dotyku znepřátelených sil, objasňuje osud pohřešovaných, navštěvuje zadržené osoby a zprostředkovává výměnu a repatriaci propouštěných osob.


Základny MVČK jsou v Baku, Jerevanu a Náhorním Karabachu

»21.09.2020-Jemen: Červený kříž v Jemenu otevřel Covid-19 centrum. Posílí se tak zdravotnický systém zdevastovaný válkou. Bude zde zdarma poskytována zdrav. péče nemocným covid-19. Jemen trpí vysokým počtem úmrtí na tuto nemoc. 60-lůžkové zdrav. zařízení zahrnuje RTG, jednotku intenzivní péče, ARO, třídící prostor a laboratoře. Vybaveno je několika tunami zdravotnických přístrojů a materiálu. Personál Centra čítá 120 lidí, z toho je 100 místních. Centrum zřídil MVČK spolu s Finským a Norským ČK a bude je provozovat Jemenský ČP. V Jemenu je přes polovinu zdrav. zařízení válkou vyřazeno z provozu.

»15.09.2020-Sýrie: Syrský ČP za podpory MVČK vydezinfikoval v Aleppu 82 škol a předal do nich 149 desinfekčních souprav, aby byly školy po celý školní rok bezpečným místem (nejen) před covid-19.

»30.08.2020-Sýrie: Pro tělesně postižené osoby distribuuje i za současné krize Syrský ČP za podpory MVČK invalidní vozíky a jiné kompenzační pomůcky. Na snímku je personál SČP dovezl do Qunaitery.

»24.08.2020-Venezuela: Pro osoby v karanténně překračující hranice mezi Brazilií a Venezuelou byly venezuelskými úřady zřízeny body sociální péče, v nichž se jim dostává také 3 jídel denně. Tuto iniciativu podporuje MVČK poskytnutím kuchyňských potřeb, pomocí s nákupem potravin a chlorací vody.

»18.08.2020-Izrael a okupovaná území: MVČK upozorňuje, že vypnutí jediné elektrárny v Pásmu Gazy v důsledku zastavení dodávek paliva ze strany Izraele bude znamenat dodávku elektřiny v Gaze jen 2-3 hod. denně. To ohrozí zdravotnický systém a naruší zásobování vodou. Okupační mocnost je podle IV. Ženevské úmluvy povinna zajistit provoz zdravotnických zařízení i provoz základní infrastruktury pro obyvatelstvo.


On-line příspěvek Libanonskému Červenému kříži
 

»12.08.2020-Indie: Pandemie covid-19 s počtem zemřelých více než 700.000 ve světě a 45.000 v Indii výrazně ovlivnila způsob nakládání se zemřelými. Jeden z pilířů humanitárních aktivit MVČK - důstojné zacházení se zemřelými - se zaměřuje právě na jádro tohoto problému a možná řešení jsou projednávána s duchovními vůdci a teology hlavních vyznání.

»05.08.2020-Bejrút: Včera zasáhl libanonské hl. město ohromný výbuch. Počet mrtvých zatím není jistý, bez přístřeší zůstalo cca 250 tis. osob, nemocnice blízko výbuchu jsou silně poškozeny. Červený kříž vyslal na místo >75 sanitek, poskytuje pomoc a přepravuje zraněné do nemocnic. Libanonský ČK dále na místě provádí vyhledávání a ošetřování raněných. Jeho činnost podporuje Mezinárodní výbor ČK, který již doručil zdravotnické prostředky pro neodkladnou péči 12 nemocnicím v Beirútu a jeho okolí, je připraven poskytnout podporu dalším nemocnicím Libanonského ČK v zemi.


Sanitky Libanonského ČK transportují raněné
 

»22.07.2020-J.Asie: Povodně po monzunových deštích působí humanitární krizi postihující 9,6 mil. lidí, nejméně 550 osob zahynulo. Povodně zdevastovaly velké oblasti Indie, Bangladéše a Nepálu. Navíc zde lidé čelí Covid-19 a socioekonomické krizi, uvedl J. Chapagain, generální sekretář MF ČK&ČP. Ta z pohotovostního fondu  poskytla např. Bangladéšskému ČP 20 mil. Kč.

»18.07.2020-Ženeva: Přesně před 150 lety, během prusko-francouzské války, byl založen přímý předchůdce dnešní Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru Červeného kříže.

 

»17.07.2020-Ženeva: Experti diskutují potřebu zabezpečení on-line systémů zdravotní péče, a to v souvislosti s covid-19, kterému podlehlo již >500.000 osob, čímž představuje jednu z nejvážnějších zdravotních hrozeb současnosti. Připomněl nám nutnost mezinárodní reakce. Červený kříž se zaměřil na bezpečnost dat, která jsou sdílena zdravotnickými systémy a předcházení nebezpečí kyberútoků. MVČK bohužel zaznamenal několik takových útoků, které měly vyřadit systém zdrav. péče z činnosti. Záznam webináře: [+++]

»15.07.2020-Jemen: Povodně pustoší zemi zasaženou válkou. Výjimečně intenzivní sezonní deště a jimi způsobené povodně zabily desítky lidí a postihly desítky tisíc rodin po celé zemi. MVČK a Jemenský ČP zatím pomohly asi 130 000 lidem, kteří přišli o domy, obživu a majetek, a zjišťují rozsah škod.

 

»14.07.2020-Arménie/Azerbajdžán: MVČK se zabývá humanitárními dopady vojenských aktivit podél hranice mezi těmito zeměmi, které se zintenzívnily 12.07.2020 a znamenají nebezpečí pro civilisty. MVČK je v kontaktu s oběma znepřátelenými stranami a připomíná jim jejich povinnosti z mezinárodního humanitárního práva. MVČK je v regionu přítomen od r. 1992 v souvislosti s konfliktem v N.Karabachu. Pátrá po nezvestných, navštěvuje zadržené a pomáhá rodinám navázat s nimi kontakt, jako neutrální prostředník usnadňuje repatriace apod.

 

»10.07.2020-Afghánistán: Mateřská úmrtnost zde činila v r. 2002 1.600, v r. 2017 pak 683 na 100.000 porodů (ČR: <3). Snížení úmrtnosti brání také ozbrojené útoky na nemocnice - např. 12.5. napadli ozbrojenci nemocnici Dasht-e-Barchi Hospital v Kábul a zabili 24 osob včetně 16 matek, dvou novorozenců a 1 porodní asistentky, Lékaři bez hranic pak činnost v této nemocnici ukončili. Útoky tak dále zhoršují dostupnost zdravotní péče.

»09.07.2020-Ženeva/Amerika: Pokračující rychlé šíření covid-19 v Americe má znepokojující vliv na poskytování pomoci při katastrofách a zdravotních mimořádných situacích. Prezident MF ČK&ČP F.Rocca řekl, že od počátku platí, že není nikdo v bezpečí, nejsou-li v bezpečí všichni. První vlna v Americe ještě nedosáhla svého vrcholu, ačkoli v jiných částech světa se zdá, že se šíření infekce podařilo omezit. S 5 mil. potvrzených případů a více než 240.000 zemřelých je Amerika nejhůře zasaženým kontinentem. Přitom katastrofy se nezastaví, ve Stř. Americe a Karibiku se již intenzívně (spolu s ČK) připravují na sezonu hurikánů. Přichází zima na jižní polokouli, jihoamerická chřipková sezona a již zmíněné období hurikánů v Karibiku. Týmy ČK jsou podle F.Roccy velmi aktivní  při protipandemických opatřeních.

»23.06.2020-Thajsko: 800.000 ochranných látkových masek (roušek) pro migranty pracující v Thajsku, kteří nemají patřičné dokumenty a jsou tak “neviditelní” pro úřady bude distribuovat Červený kříž. Dále obdrží desinfekční gel a informační materiály. 

»22.06.2020-Bangladéš: Dvě infekční polní nemocnice otevřel Červený kříž v Cox’s Bazar v Bangladéši. V tomto táboře žije 1,24 mil. uprchlíků z Myanmaru. Bylo zde zaznamenáno již 1.500 případů covid-19. ČK&ČP v táboře provozuje 12 zdrav. zařízení, dostupnost zdravotní péče stejně jako základních hygienických podmínek je zde velmi špatná, je zde vysoký výskyt smrtelných případů průjmu, dále se vyskytují respirační nemoci a spalničky. 

»19.06.2020-Sýrie: Syrský ČP rozdělil v Deir Atieh 1.000 potravinových balíků o hmotnosti 25 tun poskytnutých Světovým potravin. programem, a přikrývky poskytnuté MVČK. Navštívili také dům s pečovatelskou službou. 

 

»17.06.2020-Afghánistán: Současná vlna násilí v Afghanistánu zahrnující cílené útoky na zdravotnická zařízení ohrožuje preventivní opatření proti covid-19 i léčbu nemocných. Děje se tak po poklesu útoků v únoru a březnu, uvedl J. P. Schaerer, vedoucí Delegace MVČK v Afghanistánu. Útoky proti zdravotnickým zařízením, vč. napadení porodnice Lékařů bez hranic v Kábulu, situaci již tak špatné dostupnosti zdrav. péče dále zhoršuje. MVČK provozuje nebo podporuje provoz řady zdravotnických zařízení.  

»09.06.2020-Súdán: MVČK zorganizoval první společní "humanitární let" s Lékaři bez hranic, který dnes přistál v Chrtúmu. Cílem personální a materiální pomoci je reagovat na propuklnutí epidemi covid-19 - jde o poskytování zdravotní péče či podporu izolačních center. Další lety budou následovat.  

 

»03.06.2020-N.York/Ženeva: OSN spolu s Mezinárodním ČK vydala prohlášení, v němž vyzývají vlády i soukromý sektor a mezinárodní organizace ke sjednocení při snaze nalézt účinné a dostupné léky proti covid-19 a vakcínu. Ta by měla být "vakcínou pro lidstvo", žádné komunity ani jednotlivci nesmí být upozaděni. Upozorňují také na negativní dopady boje proti covid-19, kdy byly pozastabveny programy imunizace proti nemocem ohrožující děti - spalničkám, záškrtu či dětské obrně. Text: [+++]  

»03.06.2020-Ženeva: Abychom mohli interpretovat pravidla MHP pro zacházení s válečnými zajatci dnes, musíme se zaměřit na to, jak se vyvinula praxe, technologie a právní nauka. 16.června představí Mezinárodní výbor ČK nové komentáře ke III.Ženevské úmluvě o zacházení s válečnými zajatci. [+++]

 

»21.05.2020-Sýrie: Jen jedna ze 16 nemocnic na SV Sýrie je funkční. Dodávka vody je sporadická. Na vrcholu krize covid-19 bojují miliony lidí s nefunkční infrastrukturou a absencí základních služeb. Zdravotnický tým ČK&ČP jen za dva měsíce v oblasti ošetřil 2.670 pacientů, covid-19 v táborech v oblasti dosud nebyl potvrzen, 2.800 osob bylo v dubnu a květnu ošetřeno v poliklinikách Syrského ČP v Hassakeh a Qamshli a 1.800 ošetřili v Hassakeh mobilní ošetřovny SČP (vozidla pro ně dodává i ČČK) [+++]  

»15.05.2020-Bangladéš: Znepokojujici zprava. Covid-19 dorazil do utečeneckých táborů Cox’s Bazar v Bangladéši, kam se uchýlily statisíce lidí z Myanmaru. Týmy ČK se na tuto možnost  již připravovaly, uvedl F.Rocca, prezident MF ČK&ČP. Kriticky důležitá bude reakce komunit. Je třeba vytvořit důvěru, poskytnout informace, dbát o nezávadnost vody, zajistit izolace a zařízení pro léčbu nemocných, to jsou nyní naše priority.  

 

 

»11.05.2020-Ženeva/Svět Zdravotní sestry i ostatní zdravotničtí pracovníci stojící v první linii boje s koronavirem si zasluhují uznání a poděkování za úsilí zachránit lidské životy a za oběti, které přinášejí. 12. květen oslavují společně Mezinárodní rada zdravotních sester a mezinárodní hnutí ČK&ČP Mezinárodní den zdravotních sester. Zdravotní sestry v celém světě zachraňují lidem životy, uvedl generální ředitel MVČK R. Mardini. Připomněl povinnost vlád zajistit zdravotníkům adekvátní ochranné prostředky a chránit je před napadáním, kterému jsou někdy při plnění úkolů vystaveni. Mezinárodní den zdravotních sester připadá na 200. výročí narození Florence Nightingale, zakladatelky moderního ošetřovatelství a inspirátorky Henri Dunanta. Jejím jménem je pojmenováno vyznamenání udělované MVČK těm zdravotníkům, kteří se své profesi věnovali v ohrožení života za válek, katastrof a epidemií nebo se zvlášť zasloužili o rozvoj ošetřovatelství.  

»08.05.2020- 8. květen je Světovým dnem ČK&ČP. Prezident MF ČK&ČP F.Rocca při této příležitosti navštívil Codongo v italské provincii provincii Lodi, tzv. červenou zónu, která byla první oblastí v Itálii uzavřenou kvůli epidemii Covid-19. F.Rocca se zde setká s příslušníky ČK, jehož oblastní spolek po celou dobu pomáhal nemocným a ostatním lidem v oblasti, aby jim poděkoval. F.Rocca uvedl, že je pro něj ctí oslavit Světový den ČK na italské frontě a projevit solidaritu a díky s muži a ženami ČK v poli.  

»02.05.2020-Ženeva: Vzhledem k narůstajícím počtům zesnulých na covid-19 v regionech světa s různými náboženstvími  se MVČK zabývá otázkou zajištění pohřebních obřadů tak, aby byly v souladu s náboženskými požadavky i prevencí šíření nákazy. A. S-Dawoody, právní poradce MVČK pro islámské právo, a O. Finegan, vedoucí forensních expertů MVČK, vysvětlili, jak lze zajistit důstojné i bezpečné pohřby v souladu s islámským právem i vědeckými pravidly omezení šíření nákazy covid-19, ať již jde o rituální omytí zesnulého, jeho zahalení či pohřební modlitby. Dále se zde např. upozorňuje, že odmítnutí pohřbít ostatky obětí COVID-19, z důvodu představy, že by pohřbený mohl šířit infekci, je neopodstatněné, a nařizovat kremaci tedy nemá smysl. Naproti tomu hromadné hroby jsou za jistých podmínek přípustné. [+++]  

 

»19.04.2020-Myanmar: Tento víkend bylo v Myanmaru propuštěno 25.000 zadržovaných na základě prezidentské amnestie. MVČK pomáhá propuštěným s návratem do života, poskytuje jim mýdlo, finanční podporu, ale také informace o covid-19 a roušky.

»12.04.2020-Libyje: Statisíce Libyjců jsou v zajetí zintenzivňujícího konfliktu a hrozby šíření covid-19 v rozvrácené zemi. Zdravotníky odčerpává potřeba péče o raněné v konfliktu, ačkoli měli být cvičeni zvládání covid-19. Přes mezinárodní výzvy se boje v Tripoli naopak stupňují. Krom již realizovaných humanitárních aktivit MVČK zahájil reakci na covid-19”": poskytl finance zdrav. zařízením k pořízení zejm. masek, mýdla a desinfekce / 3 nemocnice dostaly el. generátory / do míst, kde jsou zadržované osoby v souvislosti s konfliktem, byly doručeny základní ochranné prostředky a hyginické potřeby / informace o covid-19 a jeho šíření jsou sdíleny s Libyjským ČP / hygienický materiál a léky jsou distribuovány v 17 utečeneckých táborech / se státními orgány je sestavován plán důstojného a bezpečného zacházení se zemřelými na covid-19, vč. dodávek vaků na mrtvé

 

»03.04.2020-Sýrie: Onemocnění Covid-19 ohrožuje lidi v oblastech zasažených válkami a násilnostmi. MVČK provádí protiepidemická a preventivní opatření v uprchlických táborech a místech, kde jsou osoby zbavené svobody v souvislosti s konflikty. Např. v táboře Al Hol žije 66 tisíc lidí v ubohých podmínkách a ohrožení koronavirem je urgentní. V polní nemocnici MVČK v táboře byla zavedena všechna nutná preventivní opatření směrem k personálu a pacientům. Nemocnice uskuteční týdně 200 ošetření, 20 operací, 44 fyzioterapeutických sezení. V táboře MVČK posíli dodávky pitné vody a začal jídla dodávat přímo do jednotlivých stanů - týdně 50 tisíc teplých jídel.

»26.03.2020-Ženeva/Svět: K omezení šíření nemoci covid-19 a k pomoci zranitelným skupinám osob plánuje Mezinárodní hnutí ČK&ČP vynaložit 18.400.000.000 Kč. Podle F.Roccy, prezidenta MF ČK&ČP pandemie ohrožuje celé zdravotnické systémy a situace se bude zhoršovat tam, kde jsou slabé nebo neexistují. Jak uvedl P.Maurer, prezident mezinárodního výboru ČK, musí mezinárodní společenství zvýšit podporu nyní podfinancovaným komunitám zasaženým válkami nebo riskuje rozšíření další humanitární katastrofy. Virus nezná hranic. MF ČK&ČP se zaměří na podporu programů zdravotní péče národních společností, přepravu potřebných prostředků a materiálu, osvětu a zdravotní výchovu, finanční granty pro rodiny a mírnění dopadů pandemie. MVČK se zaměří na boj s nákazou v místech konfliktů a násilí, podpoří tam činnost zdravotnických zařízení, dostupnost zdrav. péče pro přesídlené i zadržované a podporu nár. společností v konfliktních oblastech.

»24.03.2020-Svět: Do boje s pandemií onemocnění COVID-19 působeného novým coronavirem je ve světě zapojeno již 81 národních společností Mezinárodního hnutí ČK&ČP. V oblastí zdravotnických aktivit je 25 NS zapojeno do screeningu a trasování nakažených, 29 poskytuje psychosociální podporu, 18 klinické služby nebo domácí péči, 20 nouzové sociální služby pro osoby v karanténě. V oblasti snižování rizik pro komunity se 34 NS věnuje uvádění dezinformací na pravou míru, 19 zjišťování a usměrňování reakcí komunit a 20 prevenci stigmatizace nemocných. V oblasti institucionální připravenosti 32 NS provádí nouzové plánování, 15 plánování udržení hospodářských činností a 43 komunikaci rizik. Federace je v těsném kontaktu s WHO, s níž uzavřela dohodu o spolupráci. Aktivity Národních společností podpoří Federace částkou 736.000.000 Kč.

»22.03.2020-Chorvatsko: Více než 100 příslušníků Chorvatského ČK poskytuje nouzovou pomoc a přístřeší lidem na ulicích Záhřebu po silném zemětřesení o síle 5,4 ° Richt. stupnice, které dnes ráno zasáhlo hlavní město Chorvatska.

 

»13.03.2020-Sýrie: Syrská krize vstupuje do 10. roku trvání. Přes 11 mil. Syřanů je závislých na pomoci, desetitisíce zůstávají nezvěstní, 50 % muselo opustit své domovy a 2 mil. dětí se nemohou řádně vzdělávat. A existují další problémy – od prosince >1 mil. lidí v Idlibu opustilo v zimních podmínkách své domovy a mají obtížný přístup k humanit. pomoci. Neomezený přístup na všechna místa, kde lidé potřebují pomoc v nouzi, je kritický a těm, kterých dosáhneme, může změnit život. Humanitární přístup nesmí být politizován, uvedl P.Maurer, prezident MVČK, při návštěvě Aleppa, kde MVČK provozuje vodárnu pro >2 mil. osob. Zásadní pro činnost Hnutí ČK&ČP je spolupráce se Syrským ČP.

Aleppo, Handarat, Idlib, Jabal Badro, Moaddamiyeh , Al Hol...

»04.03.2020-Řecko: Prezident MFČK&ČP F.Rocca přijel do Řecka. Prosazuje větší podporu Řecku pro zvládání zhoršené humanitární situace na pobřeží a hranicích v důsledku další vlny migrace, migranti se nesmí stát prostředkem řešení polit. sporů mezi Tureckem a EU. Setká se také s personálem Řeckého ČK a řeckými vládními představiteli.

»04.03.2020-Kolumbie: V Kolumbii zaznamenává MVČK rostoucí počet obětí výbušných zbraní a protipěchotních min, nuceného vysídlení a zmizení, útoků na zdrav. personál a zařízení a porušení MHP. V r. 2019 MVČK zaznamenal 352 obětí výbušných zbraní, z toho 159 civilistů. K incidentům dochází ve 13 provinciích – nejvíce v Norte de Santander, Arauca a Antioquia. Vysídleno bylo 25 tis. a 27 tis. zůstává zadrženo. Zaznamenáno bylo 987 porušení MHP, z toho 218 útoků na zdrav. personál a zařízení. Došlo k 93 nucených zmizení. Život v Kolumbii stále probíhá ve strach, uvedl Ch. Harnisch, ved. Delegace MVČK v Kolumbii. Svou pomoc poskytl MVČK 557.000 lidem, získal informace o 116 pohřešovaných a rodinám předal ostatky 60 mrtvých.

»01.03.2020-Sýrie: Od roku 2016 dodáváme do Sýrie sanitky, EKG, inkubátory a další zdravotnické přístroje a materiál. Jak se osvědčují v praxi? Podívejte se na @CCK_Tweetuje (status 24.01. a status 01.03. 2020).
».Podpořit pomoc: 333999/2700 v.s.1501 | daruj on-line | QR platba

 

»26.02.2020-Sýrie: Syrský ČP poskytuje formou her psychologickou podporu dětem nemocným rakovinou, podporu spojenou s poučením, jak se k těmto dětem chovat, poskytuje i jejich rodinám.

 

»24.02.2020-Sýrie: Syrský ČP, zastoupený prezidentem K.Hboubatim (vlevo), podepsal dohodu o spolupráci v roce 2020 se svým hlavním humanitárním partnerem - Mezinárodním výborem Červeného kříže - zastoupeným vedoucím syrské delegace P.Spoerrim.

 

»24.02.2020-KLDR: Mezinárodní federace ČK&ČP získala výjimku ze sankcí OSN uvalených rezolucí RB OSN z r. 2006 na KLDR. Impulsem k udělení výjimky je možné rozšíření nákazy COVID-19 do KLDR, kde již tak miliony lidí žijí v potřebě humanitární pomoci. Jak uvedl X. Castellanos, regionální ředitel MF ČK&ČP pro Asii, jde o urgentní potřebu osobních ochranných prostředků, testovací soupravy a další vitální potřeby. MF ČK&ČP má v KLDR stálou misi od r. 1995 a podporuje humanitární aktivy Červeného kříže KLDR, který je jedinou organizací mající přístup ke všem komunitám v zemi. Aktuálně personál ČK KLDR provádí v souvislosti s nákazou COVID-19 ve spolupráci s MZ skreening a zdravotní výchovu.

»14.02.2020-Ženeva/Asie: Jednotlivé národní společnosti ČK vyvíjejí v boji s infekcí koronavirem COVID-19 tyto aktivity: Čínský ČK: - emergency rescue a transportní týmy - 8.239 sanitek - distribuce zdrav. materiálu pro ambulace - předlékařská pomoc – zdravotní výchova obyvatelstva ve spolupráci s IFRC týmy - dezinfekční týmy - sanitace a dezinfekce – distribuce hygienických a dezinf. prostředků / ČK KLDR : výcvik dobrovolníků - distribuce materiální pomoci – zdravotní výchova / Japonský ČK: poskytování lékařské pomoci pro nakažené lidi na lodi - emergency zdravotní týmy - lékaři, sestry, farmaceuti - transport infikovaných / ČK Jižní Koreje:  materiální pomoc  (povlečení, ochranné masky, roušky..) / Mongolský ČK: distribuce hygienických prostředků, zdravotní výchova / ČK Cookovy ostrova, Fiji, Indonesia, Micronesia, Nepal, Filipíny, Palau Samoa, Šalamounovy os.:  zdravotní výchova, sanitace / MF ČK&ČP: koordinace, zdravotnická logistika, podpora místních společností ČK, finanční podpora – 736.000.000 Kč.

»14.02.2020-Ženeva/Asie: Nejméně 32 tis. osob zůstává bez přístřeší po zemětřesení o síle 6,4° R.st., které zemi zasáhlo před 3 měsíci. Asi 10 tis. z nich zimu tráví ve vyhřívaných stanech. Celkem dle údajů Albánského ČK katastrofa zasáhla do životů 222.000 lidí. V terénu poskytuje obětem materiální a psychosoc. pomoc 350 příslušníků Albánského ČK.

»01.02.2020-Ženeva/Asie: V reakci na šíření nového typu koronaviru (2019-nCoV)  v ČLR i mimo ni zvyšuje Mezinárodní federace ČK&ČP připravenost k pomoci při boji s touto nákazou. Dr E. Capobianco, zdravotní ředitel MFČK, uvádí, že tato hrozba je reálná a nelze ji podcenit. Ve spolupráci s jednotlivými národními společnostmi připravuje a realizuje globální reakci. Národní společnosti ČK jsou důvěryhodnými partnery s dlouhodobou zkušeností při boji s nemocemi (potvrdily to i vlády v rezoluci mezinárodní konference). Prozatím Federace podpořila jednotlivé národní společnosti z tzv. pohotovostního fondu (DREF), připravuje však globální appeal. Podle vývoje situace provádí ČK mobilizaci svých národních společností v daných místech výskytu nemoci v Asii a Tichomoří, aby mohly pomáhat zranitelným, šířit osvětu a bránit šíření nákazy. Teoreticky může ČK nasadit až 13 milionů příslušníků.
» Veřejná finanční sbírka ČČK

 

»31.01.2020-Venezuela: Prezident MFČK&ČP F.Rocca podepsal ve Venezuele dohodu s vládou Venezuely o postavení Federace ve Venetuele. Umožní to efektivnější mezinárodní pomoc Červeného kříže zranitelným skupinám osob v zemi.

F.Rocca - tisková konference po podpisu statusové dohody

»31.01.2020-Sýrie: Intenzifikace vojenských operací v Idlibu, Aleppu a venkovských oblastech západně od něj, přinutila opustit domovy jen v lednu asi 150 tisíc lidí.

»31.01.2020Doplnili jsme podrobnější informaci o jednání 33.Mezinárodní konference ČK&ČP včetně přehledu všech přijatých rezolucí a závazků: [+++]

Z prezence před volbou Stálé komise ČK

»25.01.2020-Turecko: Turecký ČP poskytuje nezbytnou pomoc lidem zasaženým zemětřesením o síle až 8,6° Richt. stupnice, které zasáhlo východní Turecko minulou noc. Nejméně 22 osob zahynulo, přes 1.000 bylo zraněno a řada přišla o přístřeší. Turecký ČP nasadil do terénu 2.000 příslušníků, poskytují první pomoc, potraviny aj. nezbytné prostředky – deky, stany a teplo. Vysláno bylo také 28 psychologů a 6 polních kuchyní s kapacitou 5.000 teplých jídel denně.

»20.01.2020-Keňa: 26 případů sněti slezinné bylo identifikováno a mohla tak být včas zahájena léčba díky depistáži prováděné dobrovolníky v Klubu zdraví Keňského ČK.

Naisanta, jedna z dobrovolnic KČK

»13.01.2020-Bosna a Hercegovina: Červený kříž BiH převzal humanitární pomoc vyslanou MV ČR. Je určena pro zvládání migrační vlny - utečenecké tábory. Pomoc v hodnotě 2,5 mil. Kč obsahuje spací pytle, stany, přikrývky a podobný materiál.

»09.01.2020-Dem. rep. Kongo: Počet úmrtí v epidemii spalniček v DR Kongo již přesáhl 6 000. Červený kříž poskytuje podporu rodičům a jejich dětem při očkování a poskytuje důležité informace o nemoci, jejím šíření a předcházení jí.

Preventivní činnost Červeného kříže v DRK

»09.01.2020-Mongolsko: Mongolská meteorologická služba oznámila, že více než 50 % území Mongolska zasáhnou extrémní mrazy (tzv. dzud). Federace ČK&ČP proto poskytla Mongolskému ČK předběžný příspěvek pro prevenci 1.000 zranitelných zemědělských rodin před hladověním, dehydratací a prochladnutím jejich dobytka (jde mj. o nutriční soupravy). Dzud je pokládán za katastrofu právě pro zemědělský sektor.

»08.01.2020-Austrálie: Australský ČK pomáhá obětem požárů, které již od listopadu sužují Austrálii - zejména na východě a na jihu. Postupuje v těsné součinnosti s armádou a dalšími státními složkami. Provozuje evakuační centra, poskytuje zdravotnickou a psychosociální pomoc, registruje pohřešované (zaregistrováno je již 38.600 osob), distribuuje humanitární potřeby - vodu, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší, přikrývky... V rámci následné pomoci poskytne lidem finanční prostředky na obnovu obydlí a živobytí. V terénu je aktuálně 1.590 příslušníků Australského ČK. Finančně AČK podpořila MF ČK&ČP ze stálého fondu (DREF).
» Přispět - QR platba - č.ú. 333999/2700, v.s. 2001

Porada armády a Červeného kříže

»06.01.2020-Indonésie: ČK se uslilovně věnuje prevenci infekčních nemocí po povodních v Indonésii. Zejména jde o ochranu lidí před horečkou dengue přenášenou komáry a leptospirozou přenášenou močí potkanů. Mimo jiné, Indonéský ČK desinfikuje postřikem místa zasažená povodněmi.

Desinfektor Červeného kříže

»03.01.2020-J.Súdán: MVČK oznámil, že jako neutrální zprostředkovatel provedl již čtvrtou repatriaci propuštěných osob zadržovaných dosud Frontou národní spásy, povstaleckou ozbrojenou skupinou, od uzavření mírové dohody v září 2018. Tentokrát šlo 23 osob, včetně 11 dětí, zadržovaných v souvislosti s konfliktem v rovníkové oblasti. U všech osob MVČK předem ověřil dobrovolnost reapatriace a zajistil, aby jejich zdravotní stav cestu umožnil. Do Juby se dostaly 31.12.2019.