Tour de ZDRAVÍ - zaměřeno na dentální hygienu u dětí

 Procter&Gamble a Český červený kříž vyvraceli maminkám mýty a školili děti.

Pět měst, 38 tříd, 672 proškolených dětí. To je bilance letošní roadshow Tour de ZDRAVÍ, projektu zaměřeného na prevenci v oblasti dentální hygieny. Cílem projektu je naučit děti základům dentální hygieny, upozornit na důležitost pravidelných preventivních stomatologických prohlídek a důkladnou péči o mléčný chrup.


Nezbytnou a velmi lákavou „atrakcí“ roadshow je kamion – mobilní zdravotně preventivní centrum, ve kterém je zřízena improvizovaná zubní ordinace, kterou letos navštívilo 1.585 dětí. V kamionu se seznámily interaktivní formou s vybavením stomatologické ordinace, dozvěděly se, co je v takové ordinaci může čekat.

Věříme, že i letos se nám všem podařilo zbavit mnoho dětí strachu z návštěvy stomatologa a přesvědčit také rodiče, aby věnovali mléčným zubům svých potomků pozornost, neboť dle výzkumu, který byl v rámci letošního projektu zpracován, považuje pravidelnou a důslednou péči o mléčné zuby za důležitou pouze tři čtvrtiny z dotazovaných 500 českých maminek.


[loňský ročník akce]