Třetí letošní kurz humanitárního práva


ČČK letos uspořádal tři kurzy mezinárodního humanitárního práva. Kurzy o rozsahu 25 hodin proběhly v březnu v Olomouci [+], v květnu - ve Vyškově [+] a třetí kurz se konal ve dnech 14.-16.10.2016 v Domě Armády Olomouc.

Obsahem kurzů jsou základy mezinárodního humanitárního práva, známého též jako právo válečné neboli právo ozbrojeného konfliktu. Účastníci se také dozvědí o postavení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které je s MHP neoddělitelně spjato od svého vzniku. Krom teoretické části je velká část hodinové dotace věnována praktickému řešení konkrétních situací. Kurz vedl prezident ČČK Marek Jukl a vystoulili na něm rovněž Petra Ditrichová z Ministerstva obrany ČK a Otakar Foltýn z Generálního štábu AČR. Mezi 18 posluchači byli převážně vojenští právníci, zastoupeni byli i členové ČČK a zájemci z dalších civilních organizací. Kurzy pořádá ČČK ve spolupráci s MO ČR. Další kurz proběhne 17.-19.března 2017 v Olomouci.

Účastníci kurzu - Dům Armády Olomouc

Poselstvím, které by si měl každý z účastníků odnést je, že vítězství dosažené jakýmikoli prostředky vítězstvím není - porušením pravidel pro vedení války ztrácíme nakonec všichni.