Vychází nový Magazín mladého zdravotníka

Český červený kříž se věnuje také práci s dětmi a mládeží. Ročně je v kroužcích při školách či místních skupinách ČČK vyškoleno na dvě desítky tisíc dětí v základech první pomoci.

V zájmových kroužcích se učí, jak pomoci v nouzi kamarádovi, rodičům či jiným lidem. Právě těmto dětem je určen Magazín mladého zdravotníka, který ČČK každoročně vydává.

I v letošním roce obsahuje řadu témat první pomoci (Zlomeniny, Mozkolebeční poranění, Otravy), ale i jiná témata (Daruj krev jen jako, Desatero u vody, Základní principy Červeného kříže) či angličtinu, detektivku Ukradená motorka, rozhovor s T.Klusem a spoustu dalších poučných i zajímavých témat. V čele autorského kolektivu stála i letos Eva Bernatová.

Magazín bude distribuován prostřednictvím oblastních spolků ČČK, prohlédnout a stáhnout si jej můžete i z našich stránek. Máte-li zájem zřídit na vaší škole kroužek mladých zdravotníků, navštivte nejbliží OS ČČK.

Ikona dokumentu PDF Magazín mladého zdravotníka 2012 (4,8 MB)