Vydána doporučení Evropské resuscitační rady 2010

Evropská resuscitační rada (European resuscitation council, ERC) je odborným interdisciplinárním sdružením, které se zabývá resuscitační medicinou a neodkladnou zdravotní péčí.

Od r. 2000 vydává svá Doporučení k resuscitačním postupům. Ve svých doporučeních zahrnuje jak postupy pro profesionální zdravotníky, tak i pro laické zachránce - jak školené, tak neškolené.

V říjnu letošního roku ERC vydala svá již třetí doporučení. Co přinášejí v oblasti první pomoci poskytované školenými dobrovolnými zdravotníky či občany bez zvláštního výcviku najdete stručně shrnuto zde (ve srovnání s verzí z r.2005 nejsou změny zásadní). Doplňují se tak postupy uváděné ve Standardech první pomoci vydaných ČČK.

Plné znění nových doporučeních Evropské resuscitační rady najdete na stránkách www.erc.edu .