Výroční zpráva ČČK za rok 2014


25.6.2015 vyšla Výroční zpráva ČČK - hlavního spolku - za rok 2014.

V loňském roce měl ČČK včetně svých subjektů celkem 19.718 členů a dobrovolníků sdružených v 561 Místní skupině ČČK v 73 Oblastních spolcích ČČK; počet zaměstnanců činil 669.

Výroční zpráva přináší obraz o centrálních programových aktivitách ČČK, včetně zahraničních pomocí, které byly loni poměrně rozsáhlé - především šlo o pomoc povodněmi postiženému Balkánu a válkou zkoušeným obyvatelům Ukrajiny. K tomu přistupuje rozsáhlá činnost jeho pobočných spolků v regionech.

Prolistujte si Výroční zprávou! [*.pdf, 4,4 MB]