Výroční zpráva ČČK za rok 2015


20.6.2016 vyšla Výroční zpráva ČČK - hlavního spolku - za rok 2015.

V loňském roce měl ČČK a jeho pobočné spolky celkem 18.495 členů a dobrovolníků sdružených v 71 Oblastním spolku ČČK; počet zaměstnanců činil 634.

Výroční zpráva přináší obraz o centrálních programových aktivitách ČČK, včetně zahraničních pomocí, které byly loni poměrně rozsáhlé - především šlo o pomoc válkou sužované Ukrajině a Iráku a zemětřesením postiženému Nepálu. S první pomocí se seznámilo přes 40 tisíc lidí, ošetřili jsme více než 5.000. K tomu přistupuje rozsáhlá činnost jeho pobočných spolků v regionech.

Prolistujte si Výroční zprávou! [*.pdf, 0,7 MB]