Výroční zpráva MVČK 2014

Dne 12. května 2015 představil prezident MVČK P. Maurer diplomatickému sboru v Ženevě Výroční zprávu MVČK za rok 2014.

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má tzv. vedoucí roli v případě řízení mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů. Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

Jeho roční obrat přes 34 miliard Kč není zdánlivě v obratu celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 850 mld. Kč) dominantní, avšak je na něj navázána i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou koordinací, poskytují příslušné národní společnosti.

V loňském roce se opět navýšil počet operací MVČK i jejich rozsah, což bohužel svědčí o tom, že války a vnitrostátní nepokoje zdaleka ze světa nemizí... Působnost MVČK se tak zvýšila o dvě země (86), mírně narostl i počet personálu v poli, počet navštívených vězněných osob (800.891) i výdaje na operace - deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo po řadě v Jižním Súdánu, Sýrii, Afghanistánu, Iráku, Izraeli a na okupovaných územích, Dem. republice Kongo, Somálsku, Filipínách, Mali a ve Středoafrické republice. Jen počet jeho příjemců jeho zdravotnické pomoci přesáhl 10,9 milionů, v oblasti vody a sanitace pak 26,2 milionů osob.

Aktivity MVČK v r.2014 finančně podpořil částkou 0,5 mil Kč i Český červený kříž.