Výroční zpráva MVČK za rok 2015

Dne 9. května 2016 vydal Mezinárodní výbor Červeného kříže svou výroční zprávu za rok 2015.

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má tzv. vedoucí roli v případě řízení mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů. Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

Proti loňskému roku stoupl jeho roční obrat o 15% a přesáhl 37 miliard Kč, což zdánlivě v obratu celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 850 mld. Kč) příliš nedominuje, avšak je na něj navázána i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou koordinací, poskytují příslušné národní společnosti.

Počet a rozsah ozbrojených konfliktů a jiných situací násilí v roce 2015 bohužel opět narostl, na což MVČK reagoval zvýšením počtu zemí, v nichž je zastoupen, na 93 (+7). Tomu odpovídá i 10% početní nárůst personálu v poli, počet navštívených vězněných osob se zvýšil o více než 100 tisíc na 928.812. Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo v Sýrii (která zaujala první místo, kde byl v r.2014 J.Súdán), Jižním Súdánu, Iráku, Afghánistánu, Somálsku, DR Kongo, Nigérii, Izraeli a na okupovaných územích, Ukrajině a Jemenu. Počet příjemců jeho zdravotnických služeb se téměř nezměnil (10,3 milionů), zvýšil se počet osob odkázaných na pitnou vodu - 31,0 milionů osob (+20%).

Aktivity MVČK v r.2015 finančně podpořil částkou 426 tis. Kč i Český červený kříž.