Vyšla monografie humanitárního práva

V edici Právní instituty nakladatelství C.H.Beck vyšla právě monografie Mezinárodní humanitární právo.

Vydání takto ucelené publikace věnované humanitárnímu právu je v našich podmínkách výjimečné. Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Obsahem díla je rovněž vývoj a soudobé prameny mezinárodního humanitárního práva, z hlediska mezinárodních ozbrojených konfliktů, zmezinárodněných ozbrojených konfliktů, jakož i vnitřních ozbrojených konfliktů.

Pozornost je věnována i implementaci pravidel MHP při těchto konfliktech, včetně otázek postihu závažných porušení mezinárodního humanitárního práva (válečných zločinů) na vnitrostátní úrovni i mezinárodními trestními tribunály a soudy.

Za pozornost stojí, že ze sedmičlenného kolektivu autorů mají tři vztah právě k ČČK.