Vyšla Světová zpráva o katastrofách 2015

Rok 2014 přinesl 317 přírodních katastrof, které zasáhly 94 zemí. Je to jistě velké číslo, ale v rámci dekády jde o pokles! I tak si vyžádaly životy 8.186 osob. Technologických katastrof bylo 1.537 a stály 5.884 životů...

To vše se lze dočíst ve Světové zprávě o katastrofách 2015, kterou každoročně vydává Mezinárodní federace ČK&ČP.

Letošní zpráva je věnována tématu lokálních a národních humanitárních aktérů. Ti díky permanentní přítomnosti, dobré znalosti místních podmínek, porozumění kulturním normám i jazyku místního obyvatelstva či specifikům komunit, úsporou nákladů na transfer osob či materiálu a konečně prakticky nulovou reakční dobou, dosahují nejvyšší efektivity pomoci. Přesto jim přímo směřuje jen 1,6% financí...

Mezinárodní federace ČK&ČP ve zprávě vyzývá k větší podpoře právě národních humanitárních aktérů...

Mezinárodní hnutí ČK&ČP, které v sobě zahrnuje jak národní aktéry (národní společnosti ČK/ČP), tak mezinárodní složky (Mezinárodní výbor a Mezinárodní federace) kombinuje výhody národního i mezinárodního přístupu.

A jaká jsou hlavní statistická čísla týkající se přírodních a technologických katastrof v roce 2014? Najdete je v naší tiskové informaci.