XXX. Mezinárodní konference ČK&ČP skončila v Ženevě

Dne 19.11.2007 začalo v Ženevě pravidelné jednání orgánů Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které dnem 26.11. přešlo v zasedání nejvyššího orgánu – již XXX. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Tento mezinárodní orgán je tvořen delegacemi vlád všech 194 zemí světa – účastníků Ženevských úmluv, 186 národních společností Hnutí ČK&ČP, Mezinárodního výboru Červeného kříže a Mezinárodní federace ČK&ČP.

Z naší vlasti se účastnila delegace schválená 14.11. vládou ČR tvořená zástupci ministerstev zahraničí, obrany a zdravotnictví a delegace ČČK.

Hlavními tématy byly migrace, nedostatečný přístup k základním životním potřebám, dopady ozbrojených konfliktů, hrozba infekčních nemocí, rozvoj mezinárodního humanitárního práva a práva reakce na katastrofy i humanitární dopady probíhajících změn životního prostředí.

čeští delegáti v jednacím sále
čeští delegáti v jednacím sále


Ikona dokumentu PDF Zpráva z jednání ČK&ČP v Ženevě