Za Adolfem Šťastným

Ve čtvrtek 29. 9. 2016, nedlouho po svých osmdesátých narozeninách, nás opustil Adolf Šťastný – člověk bytostně spjatý s Československým a Českým červeným křížem, na jehož programu se podílel po pět desítek let…

Jeho jméno bylo spojeno neodmyslitelně s dárcovstvím krve, jehož organizaci se na různých úrovních věnoval po celé své působení v Červeném kříži. Sám byl samozřejmě také aktivním dárcem krve, mimo jiné prvním z československých nositelů Zlaté medaile Jana Janského. Jako horník věděl, že krev může – zcela nečekaně – potřebovat kdokoli z nás.

Na celostátní úrovni byl již od osmdesátých let členem komise pro bezpříspěvkové dárcovství krve, v devadesátých letech pak jejím předsedou, po několik funkčních období členem Výkonné rady ČČK a následně do r. 2009 viceprezidentem ČČK. Své působení v orgánech Společnosti ČČK ukončil v r. 2013 jako člen Dozorčí rady ČČK.

Za své zásluhy o rozvoj bezpříspěvkového dárcovství krve byl již v r. 2003 oceněn nově zřízeným nejvyšším vyznamenáním ČČK – Medailí Alice Masarykové. V roce 2013 mu bylo propůjčeno čestné členství v ČČK.


Vždy doslova sršel energií a vtipem. Červený kříž a jeho činnosti pokládal za velice důležité a nikdy neváhal obětovat nezměřitelné množství svého času práci pro druhé.

Delší a vážná choroba jej odvedla z našeho středu, ale v našich myslích i vzpomínkách zůstává i nadále, jako vzor skutečného „červenokřižáka“. Čest jeho památce!