Za svět bez jaderných zbraní

Úsilí o eliminaci jaderných zbraní je humanitárním imperativem. Červený kříž zastává od prvpočátku, od jejich prvního tragického použití v závěru 2. světové války, názor o neslučitelnosti povahy těchto zbraní s principy mezinárodního humanitárního práva, které regulují způsoby a prostředky vedení válek.

Ve čtvrtek 15. května 2014 vystoupí prezident ČČK M. Jukl v rámci semináře v Senátu PČR pořádaného 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou za účasti A. Kane, vysoké představitelky OSN pro odzbrojování.

Ikona dokumentu PDF Prezentace prezidenta ČČK na semináři