Za úplné odstranění jaderných zbraní

26. září 2014 si - letos poprvé - připomínáme jako mezinárodní den Za úplné odstranění jaderných zbraní vyhlášený Organizací spojených národů. Mezinárodní výbor Červeného kříže i Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce při této příležitosti vyzvaly, aby tyto strašné zbraně nebyly nikdy znovu použity.

Snaha dosáhnout jaderného odzbrojení byla předmětem již první rezoluce Valného shromáždění OSN - v r. 1946.

Mezinárodní soudní dvůr došel v r. 1996 k závěru, že případné použití jaderných zbraní obecně protiřečí pravidlům mezinárodního humanitárního práva. Tento názor zastává Mezinárodní výbor Červeného kříže již od jejich prvního použití v r. 1945.

V této souvislosti podporuje Červený kříž mezinárodně i na národní úrovni přijetí smlouvy, která by použití jaderných zbraní explicitně zakázala. [Více...]