Základy první pomoci: nová publikace ČČK

Poskytnutí pomoci druhému člověku považujeme za úplnou samozřejmost, je to naše povinnost morální, ale i zákonná. Ovšem rozhodnutí pomoci je jen prvním krokem k úspěšné záchraně lidského zdraví či dokonce života. Stejně důležité je vědět, jak první pomoc poskytnout, je třeba umět správně vyhodnotit situaci a okamžitě reagovat tím nejvhodnějším způsobem.

Výuka první pomoci je tradiční aktivitou Červeného kříže všude na světě. ČČK právě nově vydává publikaci obsahující hlavní principy a správné základní postupy první pomoci, zpracované v souladu s nově revidovanými Standardy první pomoci. Tato publikace je současně pomůckou pro kurzy základů první pomoci ČČK. Obsahuje také test znalosti první pomoci, ale také i základní poučení o Červeném kříži.

Publikace Základní norma zdravotnických znalostí bude v nejbližších dnech distribuována prostřednictvím oblastních spolků ČČK, které také kurzy první pomoci (pod shodným názvem) pořádají.

náhled publikace (*.pdf)