Zámecká slavnost v dětské léčebně v Bukovanech - po šesté

Již po šesté patřil v sobotu 16. června 2012 areál Dětské odborné léčebny Ch. G. Masarykové v Bukovanech na Příbramsku stovkám dětí - nejen těm, které se v Léčebně momentálně léčí, ale početně byly silnější ty děti, které se při Zámeckých slavnostech do Léčebny vracejí i se svými rodiči.

Personál DOL již po šesté uspořádal Zámeckou slavnost určenou široké veřejnosti, která se odehrává v rozsáhlém zámeckém parku a zahrnuje množství atrakcí, vystoupení a jiných aktivit, které přítomné návštěvníky pobaví.

Více o akci samé i o Léčebně najdete na jejích stránkách.

Dětská odborná léčebna Bukovany je zřizována ČČK a založena byla r.1931. Letos získala akreditaci Spojené akreditační komise udělovanou špičkovým zdravotnickým zařízením. Zařadila se tak k pouhým 12 akreditovaným léčebným ústavům z celkového počtu 260 léčeben v ČR.


Krátce před Zámeckou slavností byla zprovozněna nová prádelna, pořízená především díky příspěvkům veřejnosti prostřednictvím přímé korespondence. Letos čeká léčebnu výstavba nové úpravny vody, sejde-li se dostatek finančních příspevků.