Zaměstnanci Lesů ČR: 200.000 na pomoc ČČK postiženým povodněmi

Letošní červnové ničivé povodně negativně zasáhly do životů tisíců našich spoluobčanů. Lhostejný nezůstal osud těchto lidí ani zaměstnancům státního podniku Lesy České republiky, kteří v dobročinné sbírce mezi sebou vybrali částku ve výši rovných 200.000,- Kč.

Výtěžek sbírky byl 2.10.2013 věnován Českému červenému kříži, který má s pomocí povodní postiženým spoluobčanům prokazatelné, dlouhodobé a bohaté zkušenosti.

Foto & tisková zpráva