Zdravotní péče v nebezpečí: 2012-2013

Ochrana zdravotníků, nemocných a raněných je od přijetí první z Ženevských úmluv - tedy právě 150 let - jedním ze základních pravidel mezinárodního humanitárního práva. Červený kříž inicioval přijetí této úmluvy a je proto logické, že se poskytováním zdravotní péče v mimořádných situacích včetně válek a ozbrojených střetů zabývá, ale také, že sleduje, jak jsou pravidla, stanovená všemi národy, dodržována.

Letos byl publikován další průběžný výstup studie Health Care in Danger, který vyhodnocuje léta 2012 a 2013: za toto období zaznamenal Mezinárodní výbor Červeného kříže celkem 1.809 násilných incidentů proti zdravotníkům, nemocným či zdravotnickým zařízením, a to ve 23 zemích, při nichž bylo zasaženo 2.624 osob, z nichž 649 zahynulo, a 1.124 zdravotnických objektů či vozidel. Zatímco mezi roky 2012 a 2013 nedošlo k nárůstu celkového počtu incidentů, vzrostly jejich následky: čtyřnásobně vzrostl počet mrtvých a trojnásobně počet zraněných.

Velkým rizikem nedostatečné bezpečnosti zdravotníků je následná nedostupnost zdravotní péče. Je přitom v zájmu všech bojujících stran naopak dostupnost zdravotní péče obyvatelstvu zajišťovat.


Souvisí s tématem: Projekt Zdravotní péče v nebezpečí - HCiD


 

MVČK již představil dílčí výstupy v letech 2011 a 2013. Finální podoba studie bude v r.2015 předložena mezinárodnímu společenství na 32. Mezinárodní konferenci ČK&ČP.