Zdravotní péče v nebezpečí - další studie

Ochrana zdravotníků, nemocných a raněných je od přijetí první z Ženevských úmluv jedním ze základních pravidel mezinárodního humanitárního práva. Červený kříž se právě před jeden a půl stoletím zrodil na bitevním poli z potřeby pomáhat raněným. Je proto logické, že se poskytováním zdravotní péče v mimořádných situacích včetně válek a ozbrojených střetů zabývá, ale také, že sleduje, jak jsou pravidla, stanovená všemi národy, dodržována.

Letos byl publikován další díl studie Health Care in Danger, který vyhodnocuje rok 2012: za toto období zaznamenal Mezinárodní výbor Červeného kříže celkem 921 násilných incidentů proti zdravotníkům, nemocným či zdravotnickcým zařízením, a to ve 22 zemích, při nichž bylo zasaženo 1.007 osob, z nichž 150 zahynulo, a 355 zdravotnických objektů či vozidel.

První studii představil MVČK v roce 2011.