Zemětřesení na Haiti - Červený kříž pomáhá

[aktualizace: 28.2.2010]

Zemětřesení o síle 7,3° Richterovy stupnice zasáhlo Haiti v úterý 12.1.2010. Postihlo hlavní město Port-au-Prince a další oblasti země. Bez přístřeší se ocitlo přes milion osob.

K dnešku od Červeného kříže obdrželo 523.210, tj. 40% zasažených, lidí materiál k vybudování nouzového přístřeší (stany apod.). 250.0000 již obdrželo pomoc Červeného kříže (kuchyňské soupravy, hygienické balíčky, přikrývky, moskytiéry etc.). Denně je v současnosti ošetřeno 1.300 lidí. Ošetřeno bylo 33.676 pacientù.

Mezinárodní výbor ČK ohlásil již 25.1., že se do ulic Port-au-Prince vrací život - je možné si již zakoupit jídlo (byť 2-3x dražší než před pohromou), 23.1. již otevřely i banky. Nemocnice jsou ještě přeplněny, ale zmizely již fronty čekajících na ošetření. Pitnou vodou je zásobují cisterny ČK. ČK zřídil dále na 574 stanovišt veřejných záchodů.

Informace o hygienických zásadách a opatřeních k předcházení hrozbě šíření nemocí, vakcinaci aj. jsou od začátku února šířeny SMS - operátor ComCel poskytl svou síť zdarma Červenému kříži. Rozesláno bylo 23 milionů SMS.

Červený kříž 8.2. zahájil ve spolupráci s UNICEF a min. zdravotnictví očkovací kampaň určenou 140.000 osobám - 100 dobrovolníkù ČK naočkovalo 8.2. prvních 1.800 v táboře na starém letišti v Port-au-Prince. Očkuje se proti splaničkám, záškrtu a tetanu. Podáván je také vitamin A a odčervovací přípravky. Do dneška bylo naočkováno již 90.000 lidí.

Červený kříž se odpočátku zaměřil na vyhledávání a ošetřování raněných, provozování polních nemocnic, čištění a dodávku vody a péči o veřejné zdraví, nouzové ubytování, logistiku a telekomunikace a v neposlední řadě psychosociální pomoc. Denně je nyní distribuována pitná voda na 102 místech již 1,5 milionu osob. (celkem bylo rozděleno přes 30 milionů litrů bezpečné pitné vody. Nouzová pomoc Červeného kříže též zahrnuje sady pro přípravu stravy, balíčky potřeb osobní hygieny, přikrývky a kanystry na pitnou vodu.

V nemocnici se 70 lůžky rozvinuté Červeným křížem se 20.1. narodily dvě zdravé děti.

Pomoc Červeného kříže se neomezuje na region hlavního mìsta Port-au-Prince, ale dostává se i do dalších oblastí.

Již 13.1. přijela na Haiti skupina expertů Mezinárodní federace ČK&ČP na pomoc při katastrofách, nouzovou zdravotní péči a logistiku, která podporuje pomocné aktivity Haitského Červeného kříže a zahájila koordinaci mezinárodní pomoci Mezinárodního hnutí ČK&ČP a dalších organizací - nekoordinovaná pomoc rùzných organizací "ucpávala" letiště i silnice a fakticky znemožňovala efektivní pomoc.

Výhrady k neorganizovanému pùsobení různých nevládních organizací vyjadřuje v poslední době též místni obyvatelstvo - např. grafitti Haiti YES, NGOs NO. Naproti tomu, pomoc Červeného kříže je vždy poskytována v dohodě s vládou, společně s Evropským úřadem pro humanitární pomoc (ECHO) a konečně národní společnost Haitského ČK má velké sympatie místních.

K 28.2. již přiletělo celkem 99 letadel s pomocí Červeného kříže (léčiva a další speciální materiál, který nelze získat v okolí), z Dominkánské republiky dále konvoje nákladních automobilù dopravily více než 1.800 tun, po moři dorazilo 32 kontejnerù. Další týmy MFČK&ČP se specializují se na pitnou vodu, sanitaci a telekomunikace, polní ošetřovny, ale budují i pevná přístřeší pro oběti zemětřesení. Personál Mezinárodního ČK čítá přes 600 osob - včetně 22 specializovaných týmů. Na místě samozřejmě působí personál Haitského ČK - cca 13.000 osob.

Na Haiti přijel 19.1. také prezident MF ČK&ČP Tadateru Konoé.

Pomoc Červeného kříže obětem zemětřesení na Haiti 13.1.2010
dokumentární foto: Haiti - 13.1.2010

Pátrací služba ČK pátrá po pohřešovaných osobách. Využít lze i portálu Mezinárodního výboru ČK www.icrc.org, kde je pro Haiti zřízena zvláštní sekce. K 28.2. již pátrací služba obdržela 27.000 podnětů a vypátrala přes 4.600 osob, které jsou již mimo nebezpečí. Předáno bylo 6.100 rodinných zpráv ČK.

Na pomoc Červeného kříže byly ihned uvolněny nouzové fondy. Pomoc Červeného kříže v první fázi byla v rozsahu 103.000.000 US dolarù, 9.2.2010 byl rozsah pomoci rozšířen na 203.500.000 US dolarů, které jsou určeny k okamžité i následné komplexní pomoci 400.000 postižených po dobu tří let (na základě prozkoumání potřeb 3 milion; postižených). Jen v období březen - duben bude vystavěno 5.000 tzv. "minimálních domků".

Na pomoc Červeného kříže přispělo např. Hlavní město Praha, stejně tak byl použit výtěžek charitativní tomboly letošního Plesu ve Státní Opeře.

Finanční příspěvek na pomoc Mezinárodní federace ČK&ČP do 28.2.2010 poskytnout prostřednictvím sbírkového účtu ČČK - č.ú. 222826/5500 (bez var.s.).

Děkujeme!

Tisková zpráva ČČK z 13.1.2010
Tisková zpráva ČČK ze 17.1.2010
Tisková zpráva ČČK z 9.2.2010

Český červený kříž, v souladu s požadavky MF ČK&ČP, neorganizuje jiné formy pomoci - vyslání personálu či transportu materiální pomoci.