Zemětřesení Nepál: Červený kříž v první linii pomoci

»Český červený kříž: první mise v Nepálu proběhla úspěšně

»22.5.2015: Mezin.federace ČK&ČP se obává poklesu finančního toku na podporu pomoci obětem zemětřesení, kde Federace plánuje vynaložit 2,2 mld.Kč. I přes snahu ČK ještě desítky tisíc lidí před monzunovými dešti nemá žádnou nebo jen malou ochranu a problémem jsou zejména hygienické podmínky, kde hrozí nebezpečí cholery. Komplikací jsou sesuvy půdy. V terénmu působí 6,500 dobrovolníků Nepálského ČK a šest mezinárodních týmů ČK. Přístřeší již získalo čtvrť milionu rodin. Denně obdrží pitnou vodu několik desítek tisíc lidí. Součástí je psychosociální pomoc. MVČK se specializuje na bezpečné pohřbení.

»16.5.2015: ČČK v Nepálu zahájil distribuci léčiv a zdravotnického materiálu.

»16.5.2015: Mezinárodní federace ČK&ČP téměř ztrojnásobila plánovaný objem pomoci - na 2.224.000.000 Kč, což by mělo pokrýt potřebu 700.000 postižených zemětřesením na dobu 2 let... Dosud například poskytl Červený kříž přístřeší již 221.000 obětí a během následujících týdnů se tento počet zvýší na 500.000. Kathmandú navštívil generální tajemník Federace As Sy, mj. jednal s nepálským premiérem. Týmy ČK hlásí v okresech Dolakha a Sindhupalchok rozsáhlé škody způsobené druhým zemětřesením.

»12.5.2015: Týmy ČK v Nepálu zasahují po dnešním dalším zemětřesení o síle 7,3°, které udeřilo poblíž města Namche Bazaar (úpatí Mount Everestu). Podle zjištění Nepálského ČK spadlo několik stovek domů, situace v regionu již zasaženým minulým zemětřesením se dále zhoršila. Podle M.Fallera, ved. operací MF ČK&ČP v Asii a Tichomoří, kombinace deště a dalších otřesů dále komplikuje přepravu. Ranění při dnešním zemětřesení jsou ošetřováni v polních nemocnicích ČK v Tatopani, Chautara, Lalitpur, Bhaktapur a dalších. Distribuce pomoci pokračuje.

»9.5.2015: Speciální zdravotnický tým ČK nyní poskytuje vitální zdrav. péči v Chautara, sídle nejvíce jednoho z nejpostiženějších okresů - Sindhupalchowk, kde tým rozbil polní nemocnici. Do 15. května, kdy bude vystřídán, bude tento 18-členný tým objíždět vesnice celého okresu, neboť lidé zde nemají přístup ke zdrav. péči. Tým vyslal Korejský ČK.

»7.5.2015: Jedenáct dní po zemětřesení, které zanechalo statisíce lidí bez přístřeší, hlásí Mezinárodní federace ČK&ČP stále potřebu posílit pomoc ve vzdálených a izolovaných oblastech, kde humanitární sitiace není vyřešena. Blíží se období červnových monzunových dešťů a do té doby je nutné lidem zajistit přístřeší! Pak již nebudou silnice sjízdné. Ze skladů Federace ČK&ČP v Kuala Lumpur se denně letecky přepravuje pomoc, přepravuje se také po zemi z Indie. Federace rozdělila 130.000 stanů. Z Kathmandú denně vyjíždí pomoc Červeného kříže do 14 nejzasaženějších okresů. Je také zřízena řada polních nemocnic (do několka z nich je určena dodávka léčiv ČČK).

»4.5.2015: Počet osob, které zemětřesení zásáhlo, odhaduje Červený kříž na cca 8 milionů. K dnešnímu dni počet příslušníků ČK podílejících se na poskytování pomoci na území Nepálu přesáhl 5.000 (z toho 3.200 členů zdravotnických týmů). Stále je třeba rozdělovat základní hum. pomoc (stany, voda, potraviny, hygienické potřeby) v řadě vzdálených oblastí. ČK se dále zaměřuje na poskytování zdravotní péče, což bude úkol dlouhodobý, vzhledem k destrukci velké části zdravotnických zařízení. ČČK na základě monitoringu místních potřeb sestavil soupis potřebného zdravotnického materiálu a léčiv, který bude financován z výtěžku veřejné finanční sbírky. V první fázi by se mělo jednat o cca 15 palet o váze 3,5 tun.

»3.5.2015: V 41 okresech je v tuto chvíli nasazeno v terénu 2.200 příslušníků nepálského Červeného kříže. Některé oblasti jsou obtížně přístupné. Červený kříž se rovněž podílí na identifikaci mrtných (specializovaný personál mezinárodního výboru Červeného kříže) a pohřbech.

»1.5.2015: Mezinárodní federace ČK&ČP naléhavě vyzývá k většímu úsilí při pomoci obětem zemětřesení / Životní podmínky statisíců přeživších je třeba nutně řešit, týká se zejména oblastí mimo Údolí Katmandú / Šest průzkumných týmů Červeného kříže hlásí z oblasti epicentra totálně zdevastovaná města a vesnice a zoufalou situaci místních - např. v Chautara v okrese Sindupalchowk je 90% domů naprosto zničených, nemocnice zkolabovala a lidé vlastníma rukama probírají ruiny s nadějí, že najdou své blízké a taková situace je i mnohde jinde, kam pomoc zatím v dostatečné míře nedorazila / Červený kříž má v terénu 70 12-členných záchranných týmů, dále rozděluje pomoc (stany, deky, nádobí+vařiče, pitná voda, hygien. potřeby), je třeba do skladů ČK v Nepálu již doplnit materiál - dnes přistane letadlo MFČK.
Mj. bude též dopraven zdravotnický materiál pro léčbu 30.000 lidí po dobu 4 měsíců. ČČK se bude podílet na zajištění zdravotnického materiálu a léčiv. Pomoc Červeného kříže probíhá v koordinaci s nepálskými státními orgány.

»29.4.2015: Nejvíce postižených zemětřesením je 11 okresů. V nich je momentálně nasazeno 70 záchranných týmů Červeného kříže, každý je složen z 12 členů. Dalších několik stovek příslušníků Červeného kříže rozděluje postiženým základní humanitární pomoc - stany, šaty, pitnou vodu, mýdla aj. hygienické potřeby, tablety na úpravu vody apod.

»27.4.2015: Mezinárodní federace ČK&ČP poskytne pomoc v rozsahu 885.100.000 Kč, která by měla pokrýt potřeby 75.000 lidí postižených zemětřesením na dobu 18 měsíců - půjde o poskytnutí přístřeší a obnovy obydlí, vyplnění mezer v poskytování zdravotní péče, o psychosociální asistenci, pátrání po nezvěstných, základní domácí potřeby, zajištění pitné vody, hygieny, ale také o příspěvky na pomoc místním živnostníkům.

V současnosti poskytovaná okamžitá pomoc se dostává cca 29.000 domácností, jde o šaty, stany, hygienické potřeby a pod.

Zítra přistane první z letadel Červeného kříže s týmy specialistů, kteří podpoří záchranné aktivity Nepálského ČK - půjde o traumatým, zdravotnické týmy, tým pro vybudování polní nemocnice, logistické týmy i týmy zaměřené na komunikaci. Materiál je přepravován z lokálních skladů Mezinárodní federace ČK&ČP (hlavní je v Kuala Lumpur). Na financování pomoci se bude podílet i ČČK.


17.05.2015: Předávání pomoci zástupci ČČK na místě


09.05.2015: zdravotníci ČK v okrese Sindhupalchowk

ČČK shromažďuje finanční prostředky na pomoc oblasti zasažené zemětřesení na sbírkovém účtu:
333999/2700, var. symbol 1504

QR platba na Fond Humanity ČČK
(zvětšit)


28.04.2015: Pomoc Červeného kříže v Bhaktapuru


dobrovolníci Červeného kříže - Nepál 25.4.2015

DMS CCK na číslo 87777

Dne 25.4.2015 zasáhlo Nepál velmi silné zemětřesení o intenzitě až 7,8° Richterovy stupnice s epicentrem v Lamjung cca 80 km od Katmandu, které způsobilo rozsáhlé škody. Podle prvotních odhadů Mezinárodní federace ČK&ČP přišlo o střechu nad hlavou cca 1,8 mil.osob, zraněno může být asi 300 tisíc a počet mrtvých asi přesáhne 100 tisíc osob… Silnice v oblasti jsou buď zničeny nebo blokovány sesuvy půdy. Rovněž jsou přerušeny komunikační kanály.

Přímo v terénu již od 25.4.2015 poskytuje pomoc Červený kříž – jeho nepálská národní společnost, mající rozsáhlé zkušenosti s pomocí při přírodních pohromách, má k dipozici šest tisíc dobrovolníků, z nichž 1.800 je přímo v terénu (jen v hlavním městě 300), kteří zejména poskytují první pomoc obětem a pomáhají při vyhledávání raněných a mrtvých. Krevní banka Nepálského ČK v Katmandu poskytuje transfúzní přípravky hlavním zdravotnickým zařízením v oblasti. Bohužel k datu 26.4.2015 již tři pracovníci ČK při záchranné operaci zahynuli, s řadou byl ztracen kontakt.

Mezinárodní federace ČK&ČP přesunuje do oblasti materiální pomoc ze svých logistických základen v Kuala Lumpur a Dubaji, skladů v Dílí a Bankoku, poskytnuta bude také finanční pomoc. Do země dne 26.4.2015 zamířilo 12 záchranných týmů ČK, z Fondu pomoci při katastrofách bylo zatím uvolněno 13.245.000 Kč.

Na portále pátrací služby Červeného kříže lze mj. získat přehled o přeživších nebo zadat údaje pohřešované osoby, a to na adrese http://familylinks.icrc.org/nepal-earthquake .