Ženevské úmluvy - již 196 smluvních stran

Ženevské úmluvy o ochraně obětí válek z 12. 8. 1949 jsou základním kodexem mezinárodního humanitárního práva - spolu se svými dodatkovými protokoly mají na 590 článků... Současně jsou nejšíře přijatými mezinárodními smlouvami vůbec.

Dne 2.4.2014 se počet jejich smluvních stran zvýšil na 196, když vláda Švýcarské konfederace, jako jejich depozitář, přijala listiny o přistoupení Státu Palestina (Palestina se o to být smluvní stranou Ženevských úmluv poprvé ucházela již r.1989, kdy však pro pochyby o její existenci jako státu Švýcarsko přístup odmítlo).

Ženevské úmluvy tak nyní mají dokonce o tři smluvní strany více, než je členských států OSN a krom Kosova jsou jejich účastníky všechny státy světa. Jejich historie Ženevských se začala psát právě před 150 lety, kdy byla přijata první z nich.


originál původní Úmluvy z r. 1864

Oficiální seznam smluvních stran Ženevských úmluv