Zlaté kříže dárcům krve za 160 odběrů

Zlatými kříži ČČK 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

Den před Světovým dnem dárců krve, v sobotu 13.června 2015, v Kaiserštějnském paláci v Praze bylo k slavnostnímu předáni tohoto vyznamenání pozváno 132 dárců krve z Čech a Jižní Moravy, kteří se tak zařadili k 1.497 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišli prezident ČČK Marek Jukl a Petr Turek, předseda Národní transfúzní komise MZ ČR a zástupce Společnosti transfúzního lékařství ČLS JEP, kteří Zlaté kříže dárcům předávali.

Shromážděním provázel moderátor Petr Hanzlík a příjemnou atmosféru dotvořil zpěv Lucie Černíkové za doprovodu Víta Fialy a Jiřího Růžičky.

Zlaté kříže dalšímu 171 dárci budou předány na shromáždění v Ostravě 10.10.2015 .