Zlaté kříže dárcům krve za 160 odběrů


Zlatými kříži ČČK 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

Den před Světovým dnem ČK&ČP, v sobotu 7.května 2016, v Kaiserštějnském paláci v Praze bylo k slavnostnímu předáni tohoto vyznamenání pozváno 161 dárců krve z Čech a Jižní Moravy, kteří se tak zařadili k 1.800 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin přišli prezident ČČK Marek Jukl a Dana Galuszková, předseda předsedkyně Společnosti transfúzního lékařství ČLS JEP, kteří Zlaté kříže dárcům předávali.

Shromážděním provázel moderátor Petr Hanzlík a příjemnou atmosféru dotvořily chansony Radky Fišarové za doprovodu Alixandra Yasinského.

Zlaté kříže dalším 238 dárcům budou předány na shromáždění v Ostravě 8.10.2016.

Počet dárců krve v ČR neroste, ale - byť mírně - klesá. Nestanete se i Vy bezpříspěvkovým dárcem krve?

Fotogalerie z předávání Zlatých křížů 7.5.2016 v Praze