Zlaté kříže za 160 darů krve - letos podruhé

V sobotu 10. října 2015 se uskutečnila v kongresovém centru Clarion v Ostravě druhá část letošního celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve Zlatými kříži ČČK I. třídy.

V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udělované dárcům, kteří darovali krev či její složku 160 krát, 171 dárců ze Střední a Severní Moravy. Tito se tak zařadili k 1.497 nositelům tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem, který je rovněž nositelem Zlatého kříže, přišli další významní hosté, kterými byli Jana Furková a Naděžda Kalužová (krevní centrum Ostrava), Milada Němčíková a Lydie Poledníková (OS ČČK Ostrava), Jiří Havrlant (Revírní bratrská pokladna), Petra Oblouková (VZP ČR), Šárka Šindlerová (OZP) a Petra Holzmanová (ČPZP).

Atmosféru v sále operetními melodiemi zpříjemnili umělci Národního divadla moravskoslezského.


» Fotogalerie z předávání

Zlaté kříže 132 dárcům z Čech a Jižní Moravy byly předány 13. června na shromáždění v Praze .