Zlatý středník pro Magazín mladého zdravotníka

Český červený kříž se může pyšnit dalším oceněním pro Magazín mladého zdravotníka.

Dne 24. dubna 2014 byly v prostorách Autoklubu ČR v Praze slavnostně vyhlášeny výsledky 12. ročníku soutěže firemních periodik Zlatý středník, kterou pořádá PR Klub.

Porota byla složena z 25 profesionálů, kteří byli rozděleni do pěti skupin, z nichž každá hodnotila vybrané kategorie. Celkem bylo rozdáno jedenáct prvních cen, a to v šesti hlavních kategoriích a ve třech oborových.

Magazín mladého zdravotníka se stal vítězem v kategorii Nejlepší firemní publikace v sektoru "Neziskový sektor a státní správa". Do soutěže byl tento titul přihlášen opět společností Boomerang Publishing, s. r.o., která pro ČČK magazín vytváří.