Identifikační číslo:
Veřejný rejstřík: Městský soud v Praze, spis. zn.
Sídlo:
Působnost:
Telefon:
Fax:
Email:
Webová prezentace: (spravuje OS ČČK samostatně)
Datová schránka:
Registrace u VR ČČK: datum: 23.07.2024
Místní skupiny:

OVR = Oblastní výkonná rada
DR = Dozorčí rada (kontrolní komise)
ÚOS = Úřad oblastního spolku
podrobnosti viz Organizační struktura