Plán ústředních akcí Českého červeného kříže 2019

OdDoNázev akceMísto konáníPořadatel
26.01.19 27.01.19 Školení pro velitele HJ ČČK a krizové manažery Praha Úřad ČČK
08.02.19 08.02.19 Reprezentační ples ČČK Praha - Žofín Úřad ČČK
23.02.19 23.02.19 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
22.03.19 24.03.19 Kurz Mezinárodního humanitárního práva Olomouc Úřad ČČK+MO ČR
28.03.19 28.03.19 Zasedání Národní skupiny pro MHP Praha Úřad ČČK+MZV ČR
30.03.19 30.3.19 Zlaté kříže 2. třídy Hradec Králové Úřad ČČK
06.04.19 06.04.19 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
07.05.19 07.05.19 Slavnostní shromáždění: 100.výročí ČSČK & Světový den ČK  Praha - Žofín Úřad ČČK
13.04.19 13.04.19 Moravskoslezská komora ČČK Přerov Úřad ČČK
27.04.19 27.04.19 Česká komora ČČK Praha Úřad ČČK
16.05.19 16.05.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Havlíčků Brod OS ČČK Havlíčkův Brod
17.05.19 17.05.19 Zlaté kříže 1. třídy – 1. část Praha Úřad ČČK
25.05.19 25.05.19 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
25.05.19 25.05.19 Shromáždění delegátů ČČK Praha Úřad ČČK
28.05.19 28.05.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Jablonec nad Jizerou OS ČČK Semily
29.05.19 29.05.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Svitavy OS ČČK Svitavy
30.05.19 30.05.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Tábor OS ČČK Tábor
31.05.19 31.05.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Mladá Boleslav OS ČČK Mladá Boleslav
31.05.19 31.05.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Kroměříž OS ČČK Kroměříž
01.06.19 02.06.19 Doškolovací kurz ZI ČČK Brno Úřad ČČK
06.06.19 06.06.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Praha OS ČČK Praha 1
08.06.19 08.06.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Vejprnice OS ČČK Plzeň jih&sever
08.06.19 08.06.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Opava OS ČČK Opava
15.06.19 15.06.19 Zlaté kříže 1. třídy – 2. část Praha Úřad ČČK
15.06.19 15.06.19 Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků Blansko OS ČČK Blansko
21.06.19 23.06.19 Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků České Budějovice OS Č. Budějovice+ÚČČK
21.06.19 23.06.19 Mezinárodní setkání kynologických týmů USAR Kaznějov SAR ČR
01.07.19 31.08.19 Rekondiční pobyty pro děti   OS ČČK
05.09.19 08.09.19 Cvičení Humanitárních jednotek ČČK Ostrava OS ČČK Ostrava+ÚČČK
07.09.19 07.09.19 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
25.09.19 29.09.19 Maskérský kurz Praha Úřad ČČK
28.09.19 28.09.19 Školení předsedů a ředitelů OS ČČK - 1.část Praha Úřad ČČK
04.10.19 06.10.19 Kurz Velitel humanitární jednotky ČČK Praha Úřad ČČK
05.10.19 05.10.19 Zlaté kříže 1. třídy – 3. část Ostrava Úřad ČČK
08.10.19 08.10.19 Porada ředitelek a ředitelů úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK
12.10.19 12.10.19 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
18.10.19 20.10.19 Kurz Mezinárodního humanitárního práva Olomouc Úřad ČČK+MO ČR
26.10.19 02.11.19 Základní kurz zdravotnických instruktorů ČČK Praha Úřad ČČK
09.11.19 09.11.19 Česká komora ČČK Praha Úřad ČČK
12.11.19 12.11.19 Přijetí mnohonásobných dárců krve na Hradě pražském Praha-Hrad Úřad ČČK+KPR
16.11.19 16.11.19 Moravskoslezská komora ČČK Olomouc Úřad ČČK
21.11.19 21.11.19 Kurz pro účetní OS ČČK Brno Úřad ČČK
23.11.19 24.11.19 Doškolovací kurz ZI ČČK Brno Úřad ČČK
28.11.19 28.11.19 Kurz pro účetní OS ČČK Praha Úřad ČČK
14.12.19 14.12.19 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK

Plán ústředních akcí Českého červeného kříže 2018

OdDoNázev akceMísto konáníPořadatel
17.02.18 17.02.18 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
22.02.18 25.02.18 Kurz maskérů ČČK Praha Úřad ČČK
24.02.18 25.02.18 Doškolovací kurz ZI ČČK Praha Úřad ČČK
16.03.18 18.03.18 Kurz mezinárodního humanitárního práva Olomouc Úřad ČČK+MO ČR
07.04.18 07.04.18 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
14.04.18 14.04.18 Slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK 2. třídy Hradec Králové Úřad ČČK
19.04.18 22.04.18 Interní kurz Rozumíme si, pomáháme si Praha Úřad ČČK
21.04.18 21.04.18 Moravskoslezská komora ČČK Přerov Úřad ČČK
28.04.18 28.04.18 Česká komora ČČK Praha Úřad ČČK
12.05.18 12.05.18 Slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK 1.třídy - 1. část Praha Úřad ČČK
14.05.18 14.05.18 Slavnostní setkání ke Světovému dni ČK Praha - Senát Úřad ČČK
22.05.18 22.05.18 Krajské kolo soutěže MZ Praha OS ČČK Praha 1
25.05.18 25.05.18 Krajské kolo soutěže MZ Mladá Boleslav OS ČČK Mladá Boleslav
26.05.18 25.05.18 Krajské kolo soutěže MZ Vejprnice OS ČČK Plzeň jih a sever
26.05.18 26.05.18 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
26.05.18 26.05.18 Shromáždění delegátů ČČK Praha Úřad ČČK
29.05.18 29.05.18 Krajské kolo soutěže MZ Č. Budějovice OS ČČK Č. Budějovice
30.05.18 30.05.18 Krajské kolo soutěže MZ Ústí nad Orlicí OS ČČK Ústí nad Orlicí
30.05.18 30.05.18 Krajské kolo soutěže MZ Jihlava OS ČČK Jihlava
01.06.18 01.06.18 Krajské kolo soutěže MZ Znojmo OS ČČK Znojmo
02.06.18 02.06.18 Krajské kolo soutěže MZ Olomouc OS ČČK Olomouc
08.06.18 08.06.18 Slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK 1.třídy - 2. část Praha Úřad ČČK
08.06.18 08.06.18 Krajské kolo soutěže MZ Teplice OS ČČK Teplice
15.06.18 17.06.18 Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků Ostrava OS ČČK Ostrava
16.06.18 16.06.18 XII.Zámecká slavnost v dětské odborné léčebně Bukovany DOL Bukovany
01.07.18 31.07.18 Léčebné pobyty pro děti   Oblastní spolky ČČK
01.07.18 31.07.18 Pobytové akce s výukou první pomoci (tzv. studijní střediska)   Oblastní spolky ČČK
14.09.18 16.09.18 Shromáždění velitelů HJ ČČK Praha Úřad ČČK
15.09.18 15.09.18 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
06.10.18 07.10.18 Doškolovací kurz ZI ČČK Praha Úřad ČČK
09.10.18 09.10.18 Porada ředitelek a ředitelú Úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK
13.10.18 13.10.18 Slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK 1.třídy - 3. část Ostrava Úřad ČČK
19.10.18 21.10.18 Kurz mezinárodního humanitárního práva Olomouc Úřad ČČK+MO ČR
19.10.18 21.10.18 Cvičení Humanitárních jednotek ČČK Blansko OS ČČK Blansko+Úřad ČČK
27.10.18 27.10.18 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
27.10.18 03.11.18 Základní kurz zdravotnických instruktorů ČČK Praha Úřad ČČK
03.11.18 03.11.18 Česká komora ČČK Praha Úřad ČČK
04.11.18 04.11.18 Pokračovací seminář z mezinárodního humanitárního práva Praha Úřad ČČK
10.11.18 10.11.18 Moravskoslezská komora ČČK Přerov Úřad ČČK
15.11.18 15.11.18 Kurz humanitárního práva pro ZZS Praha Úřad ČČK
22.11.18 22.11.18 Seminář pro účetní OS ČČK Brno Úřad ČČK
24.11.18 24.11.18 Slavnostní předávání plaket Donum sanguinis-donum vitae Praha Úřad ČČK
03.12.18 03.12.18 Přijetí mnohonásobných dárců krve na Hradě pražském Praha-Hrad Úřad ČČK+KPR
04.12.18 05.12.18 Setkání pátracích služeb Červených křížů V4 Praha Úřad ČČK+ICRC
08.12.18 08.12.18 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
13.12.18 13.12.18 Seminář pro účetní OS ČČK Praha Úřad ČČK

Plán ústředních akcí Českého červeného kříže 2017

OdDoNázev akceMísto konáníPořadatel
09.12.17 09.12.17 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
07.12.17 07.12.17 Seminář pro účetní OS ČČK Praha Úřad ČČK
30.11.17 30.11.17 Seminář pro účetní OS ČČK Brno Úřad ČČK
27.11.17 27.11.17 Přijetí mnohonásobných dárců krve na Hradě pražském Praha Úřad ČČK+KPR
24.11.17 26.11.17 Základní kurz zdravotnických instruktorů ČČK (3.část) Praha Úřad ČČK
23.11.17 23.11.17 Kurz humanitárního práva pro krizové manažery ZZS Praha Úřad ČČK
11.11.17 11.11.17 Moravskoslezská komora ČČK Přerov Úřad ČČK
10.11.17 12.11.17 Základní kurz zdravotnických instruktorů ČČK (2.část) Praha Úřad ČČK
04.11.17 04.11.17 Česká komora ČČK Praha Úřad ČČK
03.11.17 05.11.17 Základní kurz zdravotnických instruktorů ČČK (1.část) Praha Úřad ČČK
28.10.17 29.10.17 Základní školení členů Registru rozhodčích ČČK Praha Úřad ČČK
20.10.17 22.10.17 Kurz mezinárodního humanitárního práva Olomouc Úřad ČČK+MO ČR
14.10.17 14.10.17 Slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK 1.třídy (3.část) Ostrava Úřad ČČK
09.10.17 09.10.17 Porada ředitelek a ředitelů úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK
08.10.17 08.10.17 Pokračovací seminář z MHP Praha Úřad ČČK
07.10.17 07.10.17 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
23.09.17 24.09.17 Doškolovací kurz zdravotnických instruktorů ČČK Praha Úřad ČČK
21.09.17 24.09.17 Kurz maskérů ČČK Praha Úřad ČČK
25.08.17 27.08.17 Celostátní cvičení HJ ČČK Ostrava OS ČČK Ostrava
24.06.17 24.06.17 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
17.06.17 17.06.17 Slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK 1.třídy (2.část) Praha Úřad ČČK
17.06.17 17.06.17 Zámecká slavnost v Dětské léčebně Ch.G.Masarykové Bukovany DOL Bukovany
16.06.17 18.06.17 Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků Havlíčkův Brod OS ČČK Havl. Brod
02.06.17 02.06.17 Slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK 1.třídy (1.část) Praha Úřad ČČK
27.05.17 28.05.17 Shromáždění delegátů ČČK Pardubice Úřad ČČK
26.05.17 26.05.17 Výkonná rada ČČK Pardubice Úřad ČČK
13.05.17 14.05.17 Doškolovací kurz zdravotnických instruktorů ČČK Brno Úřad ČČK
02.05.17 02.05.17 Slavnostní setkání ke Světovému dni ČK Praha - Senát Úřad ČČK
22.04.17 22.04.17 Česká komora ČČK Praha Úřad ČČK
08.04.17 08.04.17 Moravskoslezská komora ČČK Přerov Úřad ČČK
25.03.17 25.03.17 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
17.03.17 19.03.17 Kurz mezinárodního humanitárního práva Olomouc Úřad ČČK+MO ČR
17.02.17 19.02.17 Kurz mezinárodního humanitárního práva pro IFMSA Olomouc Úřad ČČK
11.02.17 11.02.17 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK