Přihláška na kurz Mezinárodní humanitární právo

Přihlašuji se závazně do kurzu mezinárodního humanitárního práva konaného ve dnech 11.-13. října 2024
v Olomouci
.

Vyplňte, prosím, následující údaje:

Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Telefon:
E-mail:
Bydliště: 
Ulice:
Město:
PSČ:
Vysílající organizace (název a adresa): 
Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Zaslání doplňujících informací před kurzem:
Požaduji ubytování:
Způsob platby:
Fakturační údaje
(jen budete-li platit fakturou):
Případné dotazy či sdělení
(lze zaslat též samostatným e-mailem):

Odesláním přihlášky beru na vědomí, že Český červený kříž bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem zpracování přihlášky, organizace kurzu a evidence účastníků. Mohou být také použity za účelem poskytnutí služeb souvisejících s kurzem externími dodavateli (zajištění ubytování a zajištění vstupu do objektů MO).
Při stornování přihlášky v době kratší než 15 dní před zahájením kurzu se zavazuji uhradit stornopoplatek ve výši 500 Kč.