Jak mluvit s dětmi o mimořádné události?

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce si díky zkušenostem z válek, přírodních a jiných katastrof uvědomuje, že emocionální podpora lidí zasažených krizí je zásadní. Je stejně důležitá, jako pomoc v základních věcech, jako je jídlo, oblečení nebo místo k přenocování.

Personál Červeného kříže a Červeného půlměsíce v první linii reaguje na mimořádné události po celém světě každou chvíli. Jsou proškoleni a mají zkušenosti  nejen v poskytnutí základní péče, v první pomoci, ale i v umění poskytnout bezpečný prostor, kde můžeme lidem nabídnout nejen praktickou podporu. 

Rodina, přátelé a sousedé jsou však těmi, kteří tu budou v následujících dnech, týdnech a měsících.

Jak vést v takových situacích a o takových situacích rozhovor s dětmi? Na to by měly odpovědět připojená stručná doporučení: