Válka na Ukrajině: dva roky války - dva roky pomoci

24.02.2024 je připomínkou již druhé výročí počátku ruské invaze na Ukrajinu. Po celé dva roky poskytuje Český červený kříž pomoc obětem tohoto mezinárodního ozbrojeného konfliktu – přímo na Ukrajině i na území ČR: na Ukrajinu vyjelo 56 misí s 520,3 tunami zdravotnické pomoci v hodnotě 182,4 mil. Kč a v ČR jsme pomohli 752 tisícům lidí, které válka vyhnala z domovů. Další pomoc se realizovala 17.03.2024.

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu přede dvěma lety posunula konflikt, který na Ukrajině již dekádu probíhal, do úrovně mezinárodního ozbrojeného konfliktu intenzity, které jsme v Evropě již odvykli.

Tato válka působí nezměrné utrpení desítkám milionů lidí a Červený kříž se je snaží zmírňovat, snaží se působit především přímo v místech, kde toto utrpení vzniká – lidé jsou ohrožováni následky vojenských operací, musí opouštět své domovy, ztrácejí kontakt se svými blízkými, nedostává se jim zdravotní péče, mají nouzi o vodu, potraviny a další nezbytné životní potřeby, upadají do moci nepřítele…

Český červený kříž navázal na pomoc poskytovanou na Ukrajinu již od roku 2014 [+] – první zásilka naší pomoci dorazila na Ukrajinu již pátý den po invazi, jako vůbec první z Česka.

Pomoc ČČK směřovaná na Ukrajinu byla a stále je zaměřena na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, na posílení jejích poskytovatelů, protože válka systém zdravotní péče vždy rozvrací a současně přináší nárůst počtu raněných. Zdravotní péče je navíc předstupněm veškeré další pomoci. Našim hlavním partnerem na Ukrajině jsou ukrajinští kolegové a jejich mobilní zdravotnické týmy i vybrané nemocnice.

V posledních dvou letech Český červený kříž:

 • uskutečnil 56 misí se zdravotnickou pomocí,
 • hodnota materiální pomoci činí 182,4 mil. Kč,
 • hmotnost materiální zdravotnické pomoci činí 520,3 tun,
 • poskytl zdravotnickým týmům Červeného kříže na Ukrajině působícím i přímo v místech ohrožených boji a vybraným zdravotnickým zařízením:
  • zdravotnický materiál – desítky tisíc kusů (traumasety, zdrav. batohy, popáleninové sety, sety polní chirurguie, infúzní sety, injekční stříkačky, dlahy, zevní fixátory, nosítka …),
  • zdravotnické stany (včetně teplovzdušného vytápění a elektrocentrál),
  • zdravotnické přístroje (RTG přístroje, ultrazvuky, odsávačky, monitory živ. funkcí, plic. ventilátory, oxymetry, tonometry, dermatomy…),
  • vybavení nemocnic (postele, stretchery, …) léčiva (analgetika, antibiotika, …),
  • prostředky pro osobní bezpečnost (přilby, ochranné vesty) a komunikaci (vysílačky, satelitní přístroje, navigace),
  • zařízení pro úpravu pitné vody,
 • jako součást naší pomoci poskytl také sanitky (včetně mobilní JIP nebo Mercedesů Benz Atego, které umožňují najednou transportovat osm ležících raněných, nebo speciální pásové ambulance Hagglunds BV, která se dostane i tam, kde klasické auto nemá šanci a zasahovala např. po protržení kachovské přehrady) a zdravotnická odsunová vozidla – celkově na Ukrajině již jezdí 59 námi dodaných sanitek a zdravotnických vozidel.
 • podpořil také ukrajinské hasiče chránící civilisty před následky útoků – dodali jsme novou výstroj – zásahové oděvy, přilby, speciální obuv apod.
 • zajistil transport raněných a nemocných z Ukrajiny k ošetření v ČR či jiné evropské zemi v rámci programu MEDEVAC MV
 • podílel se na sjednocení rodin rozdělených válkou
 • podrobně o naší zahraniční pomoci

Na našem území se ČČK se již po dva roky zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům:

 • vynaložil na tuto pomoc přes 127 milionů
 • materiální pomoc přesáhla 800 tun
 • pomohli jsme 752 tisícům lidí, z toho např.
  • 416 tisíc osob obdrželo humanitární pomoc
  • 333 tisícům lidí byla poskytnuta psychosociální podpora
 • působili jsme v centrech pomoci (KACPU, ACP, samostatná kontaktní místa ČČK),
 • zajišťovali zdravotnickou pomoc a psychosociální podporu, krizové linky, pro děti jsme
 • připravili adaptační kurzy, ve společném projektu s UNICEF jsme pomáhali dětem se zdravotními problémy apod.
 • speciální činností ČČK je Pátrací služba Červeného kříže umožňující rodinám pátrat po jejich blízkých nebo si s nimi vyměňovat zprávy osobní povahy.

Pomoc ČČK je součástí rozsáhlé humanitární operace Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Zasahují národní společnosti Červeného kříže (především Červené kříže obou válčících zemí a různou měrou i dalších 56 národních společností ČK), Mezinárodní výbor ČK a Mezinárodní federace společností ČK&ČP.

Za poslední dva roky:

 • v terénu pomáhalo 130,5 tisíc členů a zaměstnanců ČK&ČP,
 • pomoc byla poskytnuta 40,8 milionu válkou ohrožených lidí, z toho např.
  • 18,0 mil. osobám byla poskytnuta základní pomoc (ubytování, jídlo, hygienické potřeby, …),
  • 1,3 mil. lidem byla poskytnuta zdravotnická pomoc a péče,
  • 15,3 mil. lidí je odkázáno na pitnou vodu zajištěnou Červeným křížem,
  • 2,2 mil. lidí byla poskytnuta pomoc na opravu obydlí
  • 378 tisícům byla poskytnuta ochrana (pátrání po nezvěstných, pomoc nedoprovázeným dětem, návštěvy a pomoc osob zbavených svobody – váleční zajatci a internovaní civilisté, …).

Naše pomoc ale musí pokračovat, protože je potřeba.

Pomoc Českého červeného kříže financujeme především z veřejné finanční sbírky, na níž se sešlo 327 milionů Kč (bohužel loňský rok do sbírky přinesl již jen jednotky mil. Kč), příspěvků sponzorů, Mezinárodní federace ČK&ČP, UNICEF, Ministerstva zahraničí a dalších.

Děkujeme všem za podporu, bez níž bychom tuto pomoc nemohli realizovat, a věříme, že nám lidé i řada institucí umožní nadále v naší pomoci pokračovat.

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině:

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

QR platba na Fond Humanity ČČK

Děkujeme a prosíme o pokračující podporu!

 

Tisková zpráva ČČK z 21.02.2024