Vychází dvě nové publikace o první pomoci

Výuka první pomoci je jednou z tradičních činností ČČK. Ročně s ní seznámíme kolem 50.000 zájemců. Pro jednotlivé kurzy vydáváme také příslušné studijní opory.

V letošním roce vyšly nově již dvě publikace - Základy první pomoci (náhled) a Zdravotník zotavovacích akcí (náhled). Jejich názvy odpovídají kurzům, pro které jsou určeny.

Nejde o publikace tak úplně nové - v první případě jde o třetí a ve druhém již o deváté přepracované vydání. Průběžně reagujeme na nové poznatky v oblasti první pomoci, nyní na nejnovější doporučení Evropské resuscitační rady a standardy Mezinárodní federace společností ČK&ČP,  a na změny v české legislativě.

Publikace jsou k dostání na našich oblastních spolcích nebo na Úřadě ČČK.

Věříme, že Vám budou užitečnými  pomocníky.