Je svět schopen čelit jaderné válce? Ne. Zakažme jaderné zbraně!


Vybrali byste si život, nebo smrt? Odpověď dává videokampaň Červeného kříže...

74 let po té, co jaderné zbraně zničily japonská města Hirošima a Nagasaki, vzrůstá riziko dalšího použití jaderných zbraní. Státy vlastnící jaderné zbraně – v rozporu se svými právními závazky k jadernému odzbrojení – doplňují své jaderné arzenály, vyvíjejí nové druhy jaderných zbraní a usnadňují možné použití těchto zbraní. Vojenské incidenty, do nichž jsou zapojeny státy vlastnící jaderné zbraně a spojenci těchto států, se objevují s alarmující frekvencí.

Mezinárodní výbor Červeného kříže se obává eroze procesu jaderného odzbrojení a kontroly jaderných zbraní. Současný znepokojující trend nových závodů v jaderném zbrojení zvyšuje nebezpečí možného použití jaderných zbraní. MVČK vyzývá všechny zúčastněné státy a ty země, které na ně mají vliv, ke zvrácení tohoto znepokojivého trendu.

„Žádné riziko použití jaderných zbraní není přijatelné, smlouva o zákazu jaderných zbraní je nezbytným prostředkem ke snížení nebezpečí katastrofy“, říká prezident MVČK P. Maurer. Smlouvu zatím podepsalo 77 zemí a 21 ji již ratifikovalo. Česká republika o tom aktuálně neuvažuje.

„V mnoha zemích národní společností Červeného kříže pracují se svými vládami, parlamenty a společností na urychlení přistoupení ke smlouvě. Nic nesmí svět vystavit hrůze jaderné války”, uvedl prezident MFČK&ČP F. Rocca.

K zastavení vlny rostoucího jaderného nebezpečí zahájil Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce 11.2.2019 globální kampaň Rozhodněme o budoucnosti jaderných zbraní dříve, než ony rozhodnou o naší!  www.notonukes.org.

Kampaň má upozornit veřejnost na katastrofické humanitární následky jaderné války a povzbudit lidi k naléhání na své vlády, aby podepsaly a ratifikovaly Smlouvu o zákazu jaderných zbraní.

Jaderné zbraně jsou nejničivější ze všech zbraní. Japonský ČK a MVČK byli přímými svědky jejich použití v srpnu 1945, když se pokoušeli pomoci umírajícím a raněným.

Jaderný výbuch zabíjí desetitisíce, ničí zdravotnická zařízení a přeživší zanechá v hrozných podmínkách. Nemocnice Japonského ČK stále léčí nemoci, které jsou následky dávného jaderného útoku a vzniklé radiace.

Použití jaderných zbraní by bylo obecně v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Proto Červený kříž neustále usiluje o úplný zákaz a odstranění těchto zbraní.

Tisková informace ČČK z 15.2.2019
#NUCLEARBAN