Čtvrtý letošní kurz humanitárního práva

Šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva (MHP), věnujeme stálou pozornost - je to téma nyní zvlášť aktuální a  patří mezi naše úkoly plynoucí  z Mezinárodních konferencí ČK&ČP i zákona o ČČK. 

V Olomouci 18.-20. listopadu 2022 proběhl již čtvrtý letošní kurz. Úspěšně jej absolvovalo celkem 14 posluchačů, z čehož bylo 8 příslušníků AČR, kteří mají tento kurz zařazen do své kariérní přípravy. Z civilních účastníků to byli dva budoucí diseminátoři ČČK a čtyři studenti Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati.

Kurz o rozsahu 25 hodin proběhl v Domě Armády Olomouc, barokním komplexu patřícímu armádě již po staletí, byl také sídlem kadetní školy. Současná podoba pochází až z 2. poloviny XVII. století, ale v jejím zdivu jsou i zbytky gotického opevnění Olomouce včetně jedné z hradebních věží. Olomouc byla ostatně jednou z nejrozsáhlejších a také nejmodernějších pevností podunajské monarchie. Místo geniem loci ideální pro studium práva válečného, jak se také MHP nazývá.

Kurz vedl Marek Jukl, garant Českého červeného kříže pro MHP, a Ministerstvo obrany svým vystoupením reprezentovala Kristýna Tulis z oddělení mezinárodního práva. 

Účastníci kurzu poznali - a také na desítkách modelových situacích si důkladně procvičili - normy práva, chránicího ty, kteří se na ozbrojeném nepřátelství neúčastnili nebo již neúčastní - především tedy zdravotníky, civilisty, ale také raněné či zajaté bojovníky, a určujícího přípustné způsoby a prostředky vedení války.

Nedílnou součástí kurzu je také seznámení s rolí Červeného kříže. Aktuální situace, kdy se válčí nejen ve vzdálených zemích, ale i nedaleko od naší země, ukazuje, jak jsou tyto znalosti a dovednosti stále potřebné.

Zajímavé jistě je, že v průběhu kurzu, konkrétně 18. listopadu, byla v Dublinu přijata deklarace O posílení ochrany civilního obyvatelstva před humanitárními dopady výbušných zbraní v obydlených oblastech, kterou podepsala i naše republika.

Další z těchto kurzů se uskuteční 17.-19. března 2023 opět v Olomouci (informace & přihláška).