Naše pomoc opět dorazila do Sýrie


Z rukou ČČK převzal pomoc prezident Syrského ČP K. Hboubati. Přítomna byla i velvyslankyně ČR E. Filipi

O humanitárním problémech vyvolaných ozbrojeným konfliktem v Sýrii již není příliš slyšet, titulní stránky tištěných i elektronických médií zaplnila jiná témata. Potřeba pomoci však trvá a bude trvat ještě dlouhou dobu. V pomoci dále pokračují složky Mezinárodního hnutí ČK&ČP, mezi nimi i Český červený kříž.

Dne 21. 12. 2020 tak mohla být v Damašku předána další pomoc, která navazuje na zásilky předchozí, s nimiž ČČK započal již v roce 2016 a pravidelně v nich pokračuje.

I tato pomoc je určena ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče lidem v Sýrii, protože vleklý konflikt právě systém zdravotní péče zasáhl velmi výrazně. Potřebné komodity jsme vytipovali opět ve spolupráci s naší sesterskou organizací v Mezinárodním hnutí ČK&ČP - Syrským arabským červeným půlměsícem (SARC). 

Předmětem pomoc je 18 zdravotnických přístrojů důležitých pro diagnostiku i léčbu o celkové hmotnosti 750 kg a hodnotě 4,75 milionu Kč. Jsou jimi stacionární i přenosné ultrazvukové přístroje, bronchoskop, kolonoskop,   pulsní oxymetry s dětským senzorem,  AED a defibrilátory.

Pomoc, která dále zvýší dostupnost zdravotní péče rozvrácené vleklým konfliktem, se uskutečnila díky podpoře Ministerstva zahraničních věci a Fondu humanity ČČK.

Věříme, že se nám v poskytování pomoci syrskému obyvatelstvu bude dařit i nadále pokračovat.