Oslavili jsme Světový den Červeného kříže & Červeného půlměsíce

Slavnostní shromáždění k letošnímu Světovému dni Červeného kříže a Červeného půlměsíce se konalo v Hlavním sále  (zvaném také Valdštejsnký) Senátu Parlamentu ČK dne 15. května 2023. Místo oslavy vychází z československé tradice, neboť Světový den Červeného kříže, tehdy pod názvem Mír Červeného kříže, byl od roku 1921 do roku 1950 slaven v parlamentu. K této tradici jsme se vrátili v roce 2000 a i nad jeho letošní oslavou převzal záštitu předseda Senátu, Miloš Vystrčil, kterého zastupoval místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Tomáš Fiala, který jménem Senátu přivítal přítomné.

Český červený kříž byl zastoupen prezidentem Markem Juklem, viceprezidentkou Janou Majrichovou, předsedkyní dozorčí rady Jaroslavou Vlčkovou a ředitelem Úřadu ČČK Karolem Čukanem.

Členy, dobrovolníky a zaměstnance ČČK pozdravila choť prezidenta republiky Eva Pavlová, která přítomným především poděkovala za práci pro potřebné. Dobrovolnou práci Červeného kříže ocenila také předsedkyně druhé parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová a náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Hlavní projev přednesl prezident ČČK Marek Jukl. Připomněl zásadní výročí, kterým je 160 let od vzniku naší organizace, ale i 155. výročí založení její české pobočky. Na počátku stálo pět nadšenců, dnes má Mezinárodní hnutí ČK&ČP 16 milionů členů, zaměstnanů a dobrovolníků a ročně pomůže půl miliardě lidí stižených katastrofami, válkami a sociálními či zdravotními problémy, na počátku Červený kříž uznalo 16 států, dnes je smluvními stranami Ženevských úmluv 196 zemí světa, uvedl. Za 160 let je naše poslání stále stejné - předcházet nebo aspoň zmírňovat lidské utrpení, mění se ale prostředky, které máme k dispozici. Stejně tak stále vítáme ty, kdo se osobně do plnění poslání Červeného kříže zapojí nebo nás podpoří.

Tou nejdůležitější částí shromáždění bylo předání ocenění dlouhé řadě těch, kteří svou prací přispívají k plnění poslání Červeného kříže nebo nám svou podporou umožňují pomáhat a naplňují tak heslo letošního Dne Vše, co děláme, děláme ze srdce #fromtheheart.

Jsme rádi, že jsme mohli ocenit na sedm desítek z nich, ať již Pamětním listem nebo vyznamenáním ČČK Za dlouholetou práci a nesmíme zapomenout ani na Děkovné uznání spojené s medailí Děkujeme  - letos jsme jimi ocenili ve spolupráci s Českou mincovnou zachránkyni života a množství těch, kteří se zasloužili o pomoc obětem války na Ukrajině. V závěru předala Česká mincovna Českému červenému kříži symbolický šek - 218.000 Kč na humanitární činnost.

Nejvyšší ocenění ČČK - Medaili Alice Masarykové - letos získala Anna Vařáková ze Zlína a Jaroslava Vlčková z Náchoda.

Závěr shromáždění patřil Radimu Schwabovi, který přišel písní letošní vyznamenané pozdravit.