Na pomoc nemocným v Sýrii nezapomínáme!

Ozbrojený konflikt v Sýrii bohužel stále trvá a s tím i nízká dostupnost zdravotní péče. Naše pomoc i pomoc ostatních složek  Mezinárodního hnutí ČK&ČP proto stále pokračuje, aby mírnila lidské utrpení přímo v místě jeho vzniku, což je jeden z důležitých principů pomoci Červeného křiže všude na světě.

Dne 14. 12. 2022 tak mohla být v Damašku předána další pomoc, která navazuje na zásilky předchozí, s nimiž ČČK započal již v roce 2016 a pravidelně v nich pokračuje. Poskytli jsme na podporu zdravotní péče pomoc již za 48 mil. Kč.

Předmětem pomoc jsou tentokrát dva operační stoly, z toho jeden speciálně pro neurochirguii, operační lampy a také dva anesteziologické přístroje. Celková hodnota této pomoci činí 4,0 miliony Kč. I nyní jsme tyto komodity vytipovali ve spolupráci s naší sesterskou organizací v Sýrii - Syrským arabským červeným půlměsícem, který na celém území Sýrie poskytuje i díky naši pomoci zdravotní péči těm, kteří ji potřebují, bez rozdílu.

Věříme, že se nám v poskytování pomoci syrskému obyvatelstvu bude dařit i nadále pokračovat.

Veřejná sbírka na pomoc ČČK v Sýrii:

333999/2700, v. s. 1501
Platba on-line (kartou, Paypal)

 


anesteziologický přístroj již zapojen a používán

Za dlouholetou spolupráci právě při humanitární pomoci do Sýrie jsme poděkovali paní velvyslankyni ČR dr. Evě Filipi.

Pomoc, která dále zvýší dostupnost zdravotní péče rozvrácené vleklým konfliktem, se uskutečnila díky podpoře Ministerstva zahraničních věci a Fondu humanity ČČK.


paní velvyslankyně přebírá děkovné uznání Českého červeného kříže od J. Konečného