Sousedé pomáhají první – ČK posiluje krizovou připravenost v regionu

"Sousedé
Neighbours Help First - pohled do jednacího sálu

V dnech 4. - 5. 6. 2019 se Sofii konalo zasedání mezinárodní sítě Neighbours Help First (Sousedé pomáhají první), kterého se zúčastnil také viceprezident ČČK Ing. Martin Srb, Ph.D. Cílem sítě je doplnění a posílení standardních mechanismů pomoci Mezinárodní federace ČK&ČP v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

A jak konkrétně pomoc v rámci sítě vypadá? Národní společnost Červeného kříže, která potřebuje pomoci se zvládáním mimořádné situace na území daného státu, může o pomoc požádat kromě Mezinárodní federace ČK&ČP také ostatní členy sítě. Výhodou je, že země v regionu jsou si geograficky, kulturně a jazykově blízké a pomoc je tam velmi efektivní.

Regionální sousedskou pomoc si vyzkoušel i ČČK v roce 2014, kdy vyslal několik konvojů s materiální pomocí do balkánských zemí postižených povodněmi. Podobná pomoc probíhá v regionu i v souvislosti s migrační krizí nebo živelními katastrofami.

Činnost sítě se ale neomezuje jen na pomoc při mimořádné události. V klidnějších dobách spolupracují národní společnosti ČK na cvičeních a předávání informací. V příštím období bude společným cílem vybudování tzv. centra excelence, které bude shromažďovat příklady dobré praxe v oblasti krizové připravenosti. Do tohoto centra plánuje přispět také ČČK ať už know-how např. v oblasti digitálních technologií nebo účastí na cvičeních.

"Sousedé
Předávání humanitární pomoci při povodních v roce 2014