9. září 2017: Světový den první pomoci - předcházejme domácím úrazům

Světový den první pomoci 2017

Letošní Světový den se zaměřuje na domácí úrazy. I když domov pokládáme za  nejbezpečnější místo, dochází v něm k 80% všech poruch zdraví – nejčastějšími jsou popáleniny, úrazy elektřinou, otravy, dušení nebo tonutí, z neúrazových stavů pak ztráta vědomí či infarkt a srdeční selhání.

Jen v Evropě dojde doma k 3 milionům příhod ročně a vyžádají si 7.000 životů… Alarmující např. je, že utonutí je mezi 10 nejčastějšími příčinami smrti dětí a mladých.

Jak předcházet domácím úrazům? Podívejte se na „Top 12“ zásad prevence zformulovaných Mezinárodní federací ČK&ČP.

Zásadní je ovšem znalost první pomoci. Naučit se základní dovednosti není přitom vůbec složité, bez ohledu na věk, vzdělání či povolání každého z nás.

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce představuje největšího školitele předlékařské první pomoci – jeho 180.000 instruktorů ročně naučí první pomoc více než 15 milionů lidí.

Český červený kříž v loňském roce naučil první pomoc 43.552 osob, je držitelem evropského certifikátu EFAC.

Uměli byste i Vy první pomoc poskytnout? Naučit se to můžete v kurzech první pomoci, které pořádáme v celé republice.

U příležitosti Světového dne první pomoci pořádáme různé akce pro veřejnost – uveďme například již 10. ročník akce Hrad žije první pomocí 10. září v Ostravě.

Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK z 5.9.2017 - Světový den první pomoci