TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

»10.08.2022-Ženeva/N.York: Na základě iniciativy irské vlády a za podpory MVČK přijali po 3 letech konzultací členové OSN politickou deklaraci o posílení ochrany civilitů před dopady výbušných zbraní majících široký dopad. Jak uvedl R.Mardini, gen. řed. MVČK, jde o určitý pokrok na normativní a politické frontě na ochranu civilistů, ale realita v terénu dává velmi odlišný obraz: úmyslné útoky na civilisty a veřejnou infrastrukturu, nerozlišující a nepřiměřené útoky,  do očí bijící politizaci humanitárních akcí bez řešení k ukončení konfliktů. A vidíme, že státy, které mají primární odpovědnost za respektování a zajišťování respektování pravidel války, selhávají, dodal. Text deklarace: [+++]

»09.08.2022-Izrael a okupovaná území: Týmy Palestinského ČP jsou v první linii humanitární reakce. MF ČK&ČP dodala Palestinskému ČP pomoc těsně před vzplanutím současných násilností a pokračuje v podpoře životy chránících humanitárních aktivit PČP.

»04.08.2022-Gambie: Nejsilnější deště za posledních 30 let zasáhly Gambii a způsobily rozsáhle záplavy, při nichž přišlo o střach nad hlavou na 13.000 domácností. V terénu již pomáhá Gambijský ČK. Gambii sužuje sucho, avšak pokud prší, bývají to velmi vydatné srážky. To vyplývá z aktuálního vývoje podnebí na Zemi.

»31.07.2022-Ukrajina: Dne 29.07.2022 při útoku na tábor ukrajinských válečných zajatců v obci Olenivka/Jelenivka na okupovaném ukrajinském území zahynulo přes 50 ukrajinských válečných zajatců. MVČK ve svém stanovisku upozornil, že váleční zajatci nesmí být cílem útoku, a požádal o přístup na místo [+++]. Jeho žádosti bylo dnes dle zprávy ruského min. obrany vyhověno [+++].

»27.07.2022-Ukrajina: Pomoc Červeného kříže obětem války na Ukrajině se zintenzivnila od počátku ruské invaze koncem února. Za tuto dobu přesáhl objem humanitární pomoci 25 tisíc tun a různých forem pomoci se dostalo > 5,5 milionu lidí díky společné aktivitě složek Mezinárodního ČK (včetně ČČK). V těchto dnech například tisíc lidí v Zoločinu na frontové linii v Charkovské oblasti obdrželo 20 tun potravin a hygienických potřeb, 2.000 lidí ve Volnovaše v Doněcké oblasti pak 2.000 potravinových balíků a 20.000 litrů pitné vody a multidisciplinární tým MVČK navštívil Novovoroncovku blízko fronty v Chersonské oblasti, kam dovezl léky, potraviny a hygienické potřeby pro 1.500 z původních šesti tisíc obyvatel.

26.07.2022: Novovoroncovka

»26.07.2022-Sýrie: Syrský ČP z přeplněného utečeneckého tábora Al-Hol úspěšně transportoval do Damašku 146 žen a dětí, a to v rámci největští mise na sjednocování rodin.

»20.07.2022-Libye: Konflikt oslabuje schopnost zemědělců reagovat na změny klimatu. Produktivní zemědělství je jedním z nejúčinnějších nástrojů k ukončení extrémní chudoby, ale válka nahlodává úsilí farmářů a mnoho z nich donutila opustit své domovy a hospodářství. Sucho narůstá, ale válka ničí zdroje vody pro lidi i dobytek. Orná půda je cenná - činí jen 2 % území, ale není-li obdělávána, sucho ji zničí. MVČK se snaží pomoci zemědělcům - zpřístupněním k účinných zemědělských služeb (analýza půdy, monitorování úrodnosti půdy, technická podpora plodin) a školením agronomů a poradenstvím v oblasti úrodnosti půdy.

»11.07.2022-Ženeva/Svět: MVČK zveřejnil výroční zprávu za rok 2021. Na 116 místech světa působilo 21 tisíc prsonálu MVČK, který mj. navštívil tři čtvrtě milionu osob vezněných v souvislosti s válkami či nepokoji, zajistil ošetření 55 milionům lidí nebo pitnou vodu 37 milionům. Nejvíce příjemců pomoci bylo v Africe (42%) a dále na Bl. a Stř. Východě  (29%). [+++]

je Prezident MVČK v afghánském protetickém centru ČK

»05.07.2022-Ukrajina: Jedním z programů MVČK je obnova a budování zdrojů pitné vody. Ve světě bylo loni na tuto pomoc odkázáno 37,1 milionu lidí. Nejinak je tomu i na Ukrajině, kde se MVČK postaral již o 2.000 km vodovodního potrubí. Dodává i vybavení vodárenským společnostem. Na Ukrajině tak pitnou vodu díky MVČK má na 9 milionů lidí, kteří by jinak vlivem války k bezpečné vodě přístup neměli.


Vodárnám v Krivém Rohu dodal MVČK rypadlo pro opravy

»30.06.2022-Svět/Ženeva: Reakce dárců, politiků a veřejnosti na výzvy k financování pomoci Červeného kříže Ukrajině je bezprecedentně rychlá a rozsáhlá. Není tomu tak ale v případech ostatních krizí, kde se výzvy k finanční podpoře míjí účinkem - je to tam, kde nejsou politické zájmy, odkud kamery již odjely nebo tam ani nebyly. Dárci by měli umožnit Červenému kříži pomáhat skutečně nestranně, bez ohledu kdo a odkud jsou ti potřební. Nad tím se zamýšlí gen. tajemník MF ČK&ČP J.Chapagain: [+++]

»28.06.2022-Mozambik: Národní vakcinační kampaň již dosáhla toho, že již 75 % populace (tj. > 1 milion osob) má dvě dávky vakcíny proti covid-19. V šesti regionech zasažených ozbrojeným konfliktem v provinciích Cabo Delgado, Manica  a Sofala očkování proběhlo za podpory MVČK, který zajistil zdravotnické týmy i palivo pro transport vakcíny. 

»23.06.2022-Afghánistán: Včera zasáhlo Afghánistán silné zemětřesení o síle 5,9 st. Richtera. Vyžádalo si nejméně 1.000 mrtvých a velké množství lidí vyžaduje pomoc. Od první chvíle byly na místě týmy složek Mezinárodního hnutí ČK&ČP, konkrétně Afghánský ČP a MF ČK&ČP. Kromě vyprošťování osob poskytují humanitární pomoc - vodu, potraviny, přístřeší a p. Federace poskytne pomoc v objemu 2 mld. Kč. Na pomoc složek Čeveného kříže je možné přispět prostřednictvím veřejné sbírky ČČK:


22.06.2022: zdravotnický tým Afghánského ČP v akci

333999/2700, v. s. 2201
Platba on-line (kartou, Paypal)

»21.06.2022-Rakousko/Svět: Ve Vídni zahájeno první shromáždění smluvních stran Smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Tato smlouva vznikla z vůle velké většiny států, ignorují ji však nejen jaderné velmoci, ale i jejich spojenci včetně naší republiky, ačkoli i tyto státy jsou vázány Smlouvou o nešíření jaderných zbraní, která přijetí jejich zákazu předvídá a své účastníky k tomu zavazuje. Přitom právě současný rusko-ukrajinský konflikt ukazuje na rizika možného použití těchto zbraní, jejichž účinek není časově ani prostorově omezen. Na rozdíl od politiků má Červený kříž s pomocí obětem těchto zbraní své smutné zkušenosti... Na zahájení shromáždění vystoupil prezident MVČK P. Maurer [+++]

»08.06.2022-Afghánistán: Přes 7.000 zemědělců ze vzdálených oblastí Afghánistánu obdrželo finanční pomoc MVČK, aby mohli oživit svá hospodářství poškozená dlouhým konfliktem a suchem.

»06.06.2022-Sýrie: MVČK spolu se Syrským ČP rekonstruoval vodárnu v AlQuisar - opravil vodojemy, doplnil sterilizační jednotku a instaloval automatický řídící systém. 950.000 lidí v Homsu a Dará tak získalo přístup k bezpečné pitné vodě.

»01.06.2022-DR Kongo: Zvýšení intenzity střetů mezi armádou a bojovníky M23 v oblasti Rutshuru vyhnalo za týden z domovů >72.000 lidí. MVČK vyzval aktéry k ochraně civilistů a respektu humanitárních pracovníků. Lidé našli útočiště ve školách a kostelích ve stísněných podmínkách a bez odpovídajícícho hygienického zázemí. MVČK distribuuje pitnou vodu pro 10.000 lidí denně, aby předešel nebezpečí cholery. MVČK jedná o bezpečnostních zárukách pro přístup k obyvatelům nemajícím přístup  ke zdrav. péči a základním potřebám. Vedeme důvěrný dialog s oběma stranami, abychom zajistili ochranu civilního obyvatelstva a aby evakuace raněných mohla probíhat bez překážek, uvedla R. Bernhard, vedoucí Delegace MVČK. MVČK dodává zdrav. materiál nemocnicím obou stran, dojednává také výměny zajatců.

»30.05.2022-Gaza: V době kritického nedostatku pšenice je důležitá každá tuna a každý hektar pole. Palestinské pozemky podél hranice s Izraelem byly po léta až do r. 2015 nedostupné - k tisícům hektarů MVČK zajistil přístup 4.000 palestinských sedláků, kteří zde mohou pro 2 miliony lidí pěstovat a sklízet pšenici - její sklizeň právě začíná.

»26.05.2022-Sýrie: Pro zajištění dostupnosti bezpečné vody obyvatelstvu v Daraá dodal MVČK 40 tun přípravku pro desinfekci pitné vody. Úpravnu pitné vody zajišťuje Syrský ČP. A na severu Aleppa distribuoval Syrský ČP 400 rodinám dotace na živobytí, farmaření a chov kuřat.

»25.05.2022-OSN/N.York: V rozpravě Rady bezpečnosti OSN věnované ochraně civilistů za ozbrojených konfliktů vystoupil gen. tajemník MVČK R. Mardini. Konstatoval tři okruhy problémů a tří oblasti k řešení, zdůraznil, že odpovědnost za dodržování MHP nesou státy. Upozornil také na politizaci humanitární pomoci: [+++]

»20.05.2022-Ukrajina/Rusko: MVČK, na základě mandátu daném III. Ženevskou úmluvou a dohodou se všemi bojujícími stranami navštěvuje válečné zajatce držené oběma stranami rusko-ukrajinského mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Tyto návštěvy válečných zajatců prováděné v těchto měsících umožnily MVČK informovat stovky rodin o osudu jejich blízkých. Odpovědi potřebuje i mnoho dalších rodin, MVČK musí mít plný přístup ke všem válečným zajatcům i internovaným civilistům, ať jsou drženi kdekoli [+++]

»19.05.2022-Ukrajina/Rusko: Na základě požadavku bojujících stran zahájil MVČK 17.5.2022 registraci stovek ukrajinských válečných zajatců, vč. raněných, opustivších Azovstal v Mariupolu. Registrace probíhá ještě i dnes. Jde o vystavení tzv. karty válečného zajatce dle III.Ženevské úmluvy (obsahuje osobní údaje zajatce a nejbližší příbuzné). Umožňuje to MVČK dále sledovat osud zajatce a pomáhá udržet kontakt s jeho rodinou. Podle III.Ž.úmluvy musí mít MVČK zajištěn přímý přístup k v.zajatcům na všech místech, kde jsou drženi.
» jak správně nazývat současnou situaci na Ukrajině?

»18.05.2022-N.York: S generálním tajemníkem OSN A.Guterresem jednal prezident MF ČK&ČP F.Rocca. Tématek byla spolupráce v humanitární oblasti , zejména při řešení ukrajinské krize. A.Guterres ocenil aktivity Ukrajinského ČK i ostatních složek ČK. 

»13.05.2022-Sýrie: Na pracovní návštěvě Sýrie byl prezident MVČK P.Maurer. Humanitární situace obyvatel se zhoršuje, a to i v důsledku uvalených sankcí. Ostudou je podle něj uzavřený tábor Al-Hol. Svá zjištění a doporučení uvádí ve stanovisku, které přinášíme: [+++]

»11.05.2022-ČR: Je nepřítel člověk, nebo není? Jak zacházet s protivníky, kteří již nebojují? Může být válka lidská, nebo jen zlidštěná? Mohou během války zahynout i civilisté? Nad tím se v Lidových novinách zamýšlí prezident ČČK M.Jukl: [+++]

»11.05.2022-Afrika:  MVČK představil projekt obnovení dostupnosti potravin a soběstačnosti zaměřený na lidi vystavené kombinaci vlivů válek, změn klimatu a ekonomických šoků, a to pro 346 milionů Afričanů, kteří jsou na tom nejhůře - jde o Burkinu Faso, Kamerun, Etiopii, Keňu, Mauretanii, Niger, Nigerii, Somálsko a Súdán. Tyto země čelí největšímu nedostatku potravin. Letos chce MVČK na projekt vynaložit 24,2 mliliard Kč.

»06.05.2022-Jemen/S.Arábie: 117 osob zadržených během bojů mezi Saudskou Arábií a jí vedenou koalicí a jemenskými ozbrojenými skupinami bylo pod záštitou repatriováno do Jemenu. K repatriaci došlo po 2 měsících po uzavření mírové dohody. Celkem konflikt trval 7 let. MVČK prověřil zájem jednotlivců o repatriaci a zajistil zdravotní péči a další humanitární potřeby. Akce proběhla ve spolupráci se saudskoarabským i jemenským ČP.

»05.05.2022-Ukrajina: Tento týden proběhlo opět několik evakuací civilistů pod záštitou MVČK, včetně Mariupolu, kde probíhají v koordinaci s OSN.

Příjezd konvoje s evakuovanými z Mariupolu do Záporoží

»02.05.2022-Ukrajina: Po mnoha odkladech byla dnes konečně zahájena evakuace civilistů z oceláren Azovstal a Mariupolu obecně. MVČK zprostředkoval dohodu mezi ruskou a ukrajinskou stranou a získal bezpečnostní záruky pro civilisty. Konvoj autobusů a sanitek směřuje do Záporoří. Akce probíhá v koordinaci s OSN.

»29.04.2022-Ukrajina: Stovky tun pomoci předává na Ukrajině MVČK. Jde o zdravotnický materiál, léky, ale také hyginické potřeby, generátory či potraviny. Dnes například do Záporoží dorazilo 12 tun pomoci - zdravotnický materiál a generátory pro nemocnice v regionu.

»22.04.2022-Ukrajina: Místa zasažená boji v zastavěných oblastech na Ukrajině navštívil ředitel operací MVČK D.Stillhart. Jen několik týdnů bojů dokázalo rozvrátit životy civilistů, poškodit či zničit civilní infrastrukturu. Za naléhavě nutné označil zlepšení respektování mezinárodního humanitárního práva. MVČK se podílí i na obnově vodovodní sítě [+++]

video

»13.04.2022-Sýrie: Syrský ČP otevřel v Homsu bezpečný prostor, kde se dá sportovat, a organizuje setkání o nebezpečích, které představují miny. Stadion byl kompletně zrekonstruován a uvedené setkání navštívilo 1.200 dětí i dospělých právě při jeho znovuotevření.

»12.04.2022-Sýrie: V Qunaiterii získalo 10.500  lidí bezpečnou pitnou vodu. Během 24 dní instalovali dobrovolníci Syrského ČP nové polyetylénové vodovodní potrubí, čerpadla, filtry, transformátor i ostatní vybavení vodárny.

»07.04.2022-Ukrajina: Do Záporoží bezpečně dnes dorazil další konvoj MVČK, kterým bylo v autobusech dopraveno dalších 1.000 civilistů, kterým se podařilo samostatně opustit Mariupol. 

»06.04.2022-Švýcarsko/Ukrajina: Válka na Ukrajině je provázena řadou obvinění z válečných zločinů. Budou tyto otázky nezávisle a odborně vyšetřeny? Válečné zločiny jsou velmi specifickou kategorií, s níž má zkušenosti jen malá část odborníků, není snadné je vyšetřit. Existuje k tomu specifický orgán - Mezinárodní humanitární vyšetřovací komise ustavený dle systému Ženevských úmluv. Již 10.března nabídla  komise oběma stranám rusko-ukrajinského konfliktu své služby. Bude nabídka nezávislého a kvalifikovaného vyšetřování využita? Komise zatím byla aktivována jen jednou [+++].

»06.04.2022-Ukrajina: Do Záporoží bezpečně dorazil konvoj MVČK, kterým bylo v autobusech a os. autech dopraveno 500 civilistů, kterým se podařilo samostatně opustit Mariupol. Jak uvedl P.Hundt, ved. Delegace MVČK na Ukrajině, další tisíce civilistů jsou dále “uvězněny” v Mariupolu. MVČK se trvale snaží získat bezpečnostní záruky pro evakuaci přímo z Mariupolo, což se ale přes opakovaná jednání ani v posledních pěti dnech nezdařilo.

 

V této rubrice přinášíme »telegrafické poznámky« z činnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Navštivte také rubriku Tiskové zprávy či Aktuality.


»03.04.2022-Ukrajina: Od počátku invaze 24.02.2022 již Ukrajinský ČK distribuoval přes 2,5 tisíce run pomoci. Sedme desítek tun je zdrav. materiál a léčiva přepravený Českým ČK.

»02.04.2022-Ukrajina: Týmy MVČK včera dopravily pomoc - léky a zdrav. materiál, potraviny, vodu, matrace, přikrývky... do Irpině (snímek), Ochtyrky, Severodoněcku a Lisičansku. Konvoj jedoucí do Mariupolu se musel z bezpečnostních důvodů vrátit. IV.Ženevská úmluva stanoví, že  každá bojující strana je zavázána povolit volný průjezd léčiv, potravin a jiného humanitárního materiálu určeného civilnímu obyvatelstvu, byť i nepřátelskému. Zakázat jej může jen výjimečně, má-li důvod se domnívat, že by nepřítel využil tuto pomoc pro své vojenské úsilí.

»01.04.2022-Ukrajina: Týmy MVČK zahájily 31.03. na místě přípravy pro bezpečný evakuační koridor z Mariupolu. Jde o velmi složitá jednání. Bohužel se záruky pro bezpečí civilistů nepodařilo získat. Jednání s bojujícími stranami proto pokračují. IV.Ženevská úmluva stanoví, že  strany v konfliktu se vynasnaží uzavřít dohodu o evakuaci civilistů z obléhaného pásma. MVČK je v tomto procesu prostředníkem a následně usnadňuje cestu konvoje a doprovází jej. Při této příležitosti předává také pomoc (potraviny a léky) lidem, kteří chtějí v obklíčení zůstat.

»01.04.2022-Afgánistán: MVČK letos na aktivity v Afgánistánu vynaloží 4,8 mld. Kč. Umožní provoz 33 nemocnic o 6,900 lůžcích (léky, zdrav. materiál, elektrocentrály vč. paliva aj.) včetně mezd personálu. Podporováno je dále 8 fakultních nemocnic vychovávajících potřebné profesionální zdravotníky, podporuje 3.000 studentů a hradí mzdy 500 učitelů. Dále MVČK financuje provoz 46 zdrav. zařízení Afghánského ČP. Několik tisíc lidí se k normálnímu životu vrací v sedmi protetických a rehabilitačních centrech MVČK. Dodává i palivo do elektrocentrál vodáren. 

pobočky MVČK na území Afghánistánu

»29.03.2022-Nigérie: Utečenecký tábor G4S byl navržen pro 13.000 lidí. Nyní se v něm tísní již 44 tisíc lidí, které nepokoje vyhnaly z jejich domovů. Z uvedeného počtu je 26 tisíc dětí.

»29.03.2022-Sýrie: Oblast Al Hasakah se potýkala s neustálými výpadky pitné vody v důesledku výpadků elektřiny. Proto Syrský ČP u jedné z hlavních čerpacích stanic nainstaloval solární panely.

»28.03.2022-Ukrajina/Ženeva: Charkov, Kyjev, Poltava, Dnipro, Oděsa - to jsou další místa, kde MVČK pomáhá. O víkendu dorazilo do Charkova 60 tun pomoci - nejen zdrav. materiál, ale potraviny a hyg. potřeby. Zdrav. materiál je dodáván napříč zemí. Počáteční stav 600 osob navýšil MVČK během invaze o dalších >140 specialistů - zdravotníci vč. chirurgů, psychologové, pyrotechnici a specialisté na odstraňování munice, logistici atd.


Předání pomoci v Charkově 26.03.2022

»27.03.2022-Ukrajina/Ženeva: K šířícím se dezinformacím o údajném podílu Mezinárodního výboru Červeného kříže na nucených přesunech civilistů uveřejňujeme stanovisko MVČK. Jedná se jednoznačně o dezinformace, ale mohou podrýt snahu MVČK o respektování humanitárního práva a jeho pomoc obětem konfliktu: [+++]

»26.03.2022-Ukrajina/Ženeva: Další konvoj pomoc dovezl MVČK na Ukrajinu. Přes 300 tun zdravotnického materiálu, léčiv dalších humanitárních potřeb v noci na dnešek dorazilo do nitra bojující země...

»25.03.2022-Rusko vs. Ukrajina: Ozbrojený konflikt? Válka? Nebo úplně něco jiného? Jak nazvat situaci na Ukrajině dnes? Různí lidé - různé názvy - často i emoce a spory: [+++]

»24.03.2022-Rusko: Prezident MVČK P.Maurer dnes, přesně měsíc po vypuknutí ozbrojeného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, dokončil oficiální návštěvu Ruské federace. O čem jednal s ministrem zahraniční, nám. ministra obrany a ombudsmankou uvádíme zde[+++]

»23.03.2022-Rusko/Ženeva: Prezident MVČK P.Maurer dnes po Kyjevu, kde jednal s předsedou vlády, min. obrany a infrastruktury a starostou metropole, přijel do Moskvy, aby pokračoval v diskusi s představiteli Ruské federace – o tíživých humanitárních záležitostech ke zmírnění utrpení lidí zasažených konfliktem na Ukrajině. Podle P.Maurera je devastace obrovská a podle mezinárodního humanitárního práva musí strany podniknout určené kroky, aby omezily utrpení. P.Maurer bude jednat s ministry zahraničních věcí a obrany. Zmíní také humanitární otázky konfliktu v Sýrii a N.Karabachu. Setká se také s předsedou Ruského ČK P.Savčukem, který poskytuje významnou pomoc těm, kteří před válkou uprchli z Donbasu do Ruska. MVČK jako neutrální zprostředkovatel usiluje o zvýšení respektování mezinárodního humanitárního práva.

Maurer: utrpení v Mariupolu nesmí být budoucností Ukrajiny

»21.03.2022-Etiopie: MVČK poskytl přímou finanční pomoc 30.000 lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v Gubalafito, mersa, Ambasel a Tehuledere (region Amhara). Pomůže jim to pokrýt jejich základní potřeby.

»16.03.2022-Ukrajina/Ženeva: Na pětidenní pracovní návštěvu do Kyjeva přijel prezident MVČK P.Maurer. Po sérii virtuálních jednání chce osobně jednat s představiteli bojujících stran a do hloubky vysvětlit neutrální, nezávislou a nestrannou humanitární práci. MVČK usiluje o větší respekt k mezinárodnímu humanitárnímu právu a lepší pochopení jeho role ve vztahu k návštěvám válečných zajatců a zadržených, důstojné nakládání s mrtvými těly a ochranu těch, kteří se již aktivně neúčastní bojů. P.Maurer také zdůrazní pomoc, kterou může MVČK poskytnout civilistům v těžko dostupných oblastech mezi předními liniemi. Setká se také s pracovníky Ukrajinského ČK. Dnes se také pod záštitou MVČK podařilo evakuovat určitý počet civilistů z Mariupolu.

»15.03.2022-Ukrajina/Ženeva: Dnes na Ukrajinu dorazil konvoj 11 kamionů organizovaný MVČK. Přivezl cca 200 tun zdravotnického materiálu (např. sety k ošetření 1.900 vážně raněných pacientů, chirurgické potřeby atd.) a dalšího humanitárního materiálu. Složen byl ve skladu ČK v městě Vinicja. Další pomoc bude následovat.

»15.03.2022-Ukrajina: Dnes ve 3:30 SEČ se podařilo MVČK a Ukrajinskému ČK dojednat evakuační koridor. Šlo o evakuaci civilistů z města Sumy provedenou 80 autobusy, které skončily v Lubny. 

»09.03.2022-Ukrajina: Podle MVČK je situace v obleženém Mariupolu kritická, obyvatelstvo hladoví. Humanitární pomoc lze do města dostat jen obtížně. Týmy Ukrajinského ČK za podpory MVČK navštěvují obyvatele v domech, poskytují zdravotní péči a distribuují hum. pomoc, které ovšem je nedostatek. MVČK vyzývá k umožnění průchodu hum. pomoci a odchodu civilistů. 

»02.03.2022-Ukrajina: Navzdory silné palbě dovezl včera MVČK ve spolupráci s Ukrajinským ČK potraviny, hygienické potřeby a potřeby pro děti do Mariupolu. Byly předány >4.000 lidem, kteří ztratily v této válce domov. Vzhledem k tomu, že počet mrtvých a zraněných stoupá, MVČK se snaží urychlit svou humanitární reakci. Intenzivně jedná o ustavení humanitárních koridorů.

»01.03.2022-Ženeva/Ukrajina: Vzhledem k prudkému zhoršení humanitární situace na Ukrajině a okolí se MVČK a MFČK&ČP, tedy obě mezinárodní složky ČK, chtějí zvýšit dostupnost humanitární pomoci. Mezinárodní hnutí ČK&ČP plánuje na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině vynaložit 6.215.000.000 Kč. Z toho je 60% určeno na pomoc poskytovanou přímo MVČK a 40% cestou Federace na podporu pomoci národních společností ČK, které pomohou dvěma  milionům lidí. Pomoc zahrnuje od zdravotní péče až po humanitární potřeby typu přístřeší, pátrací službu, sjednocování rodin, či identifikaci mrtvých. 

»28.02.2022-Ženeva/UkrajinaMVČK potvrdil, že je ve stálém dialogu se všemi bojujícími stranami ukrajinského konfliktu. V rámci pátrací služby dohledává členy rozdělených rodin za účelem sjednocení. Pokračují návštěvy válečných zajatců. Upozorňuje také, že je zakázáno zveřejňovat záběry válečných zajatců nebo ostatky padlých vojáků.Zatím neexistují spolehlivé údaje o počtu pohřešovaných či mrtvých vojáků ani civilistů. Podle stanoviska MVČK se aplikují všechny 4 Ž.úmluvy, I. Dodatkový protokol k ŽÚ a normy obyčejového MHP.

»24.02.2022-Ženeva/Ukrajina: Prezident MVČK Peter Maurer přednesl stanovisko MVČK k ukrajinskému konfliktu. Upozornil na konkrétní pravidla mezinárodního humanitárního práva chránící civilisty a vyzval bojující strany k jejich respektování. Personál MVČK na Ukrajině (vč. Doněcka a Luganska) čítá cca 600 osob. MVČK zažil v posledních letech vznik a eskalaci řady konfliktů, avšak málo z nich skončilo a v každém neslo následky civilní obyvatelstvo [+++]

»18.02.2022-Šalamounovy ostrovy: Ještě před měsícem patřily Š.ostrovy mezi země bez výskytu covidu-19. Nyní tato země s 640 tis. obyvatel registruje téměř 6.000 případů a 77 zemřelých. Nemoc se rychle šíří a neboť jde o první vlnu, zahlcuje již tak křehký systém zdrav. péče, řada zdravotníků je nemocná a je problém jak s léčením tak testováním. Každý druhý z pozitivních obyvatel vykazuje nemoc s rozvinutými příznaky. C.Manury, gen. tajemník ČK Šalamounových ostrovů uvedl, že se nemoc šíří rychleji než vítr do vzdálených oblastí země. Okamžitě byly vyslány týmy ČK, aby informovaly obyvatelstvo o předcházení nemoci, o způsobu léčky a nutnosti izolace nakažených i o vakcinaci. Naočkováno je jen 11 % obytvatel.  

Pracovník ČK informuje místní komunitu o covidu-19

»17.02.2022-Sýrie: MVČK se Syrským ČP obnovily čerpací stanici v Maskanu a dodaly do ní veškeré vybavení a generátor na výrobu potřebné elektrické energie. 30.000 obyvatel pěti vesnic v okolí Aleppa tak získalo kvalitní pitnou vodu. 

»07.02.2022-V.Ukrajina: Každý den je pro tisíce lidí v blízkosti linie dotyku na východě Ukrajiny zápasem o přežití: dodávky vody, plynu či elektřiny jsou omezené. To spolu se zimou, covidem-19 a stálou nejistotou činí ze základních potřeb výzvu. MVČK proto posílil dodávky potravin, paliva pro topení, zdravotnických potřeb a potřeb pro domácnosti, a to na obou stranách linie doteku, uvedla F. Gillette, vedoucí Delegace MVČK na Ukrajině. Jen pomoci s vytápěním obydlí se v uplynulých 12 měs. dostalo 35.000 obyvatel, hygienických potřeb 37.000, podporováno je 51 nemocnic a 61 dalších zdrav. zařízení, pitné vody se dostává 872.000 na obou stranách. Besed o předcházení rirzik spojených s obzbroj. konfliktem se zúčastnilo přes 22 tis. osob a umístěno bylo 7.350 tabulí s upozorněním na nebezpečí min. 5.600 lidem byla opravena obydlí. MVČK působí v partnerství s Ukrajinským ČK, který dlouhodobě podporuje i ČČK [+++]

»07.02.2022-Sýrie: Rekonstrukce vodárny v Lattakii, kterou provedl MVČK a Syrský ČP, přináší kvalitní pitnou vodu >100.000 lidí.

»05.02.2022-Etiopie: Již 10. letadlo MVČK (od 26.1. - viz) s nezbytnými léčivy včetně inzulinu, přípravků pro dialýzu, oxytocinu či vakcíny proti tetanu - přistálo v etiopském regionu Tigray.

»30.01.2022-Sýrie: Syrský ČP na základě svého humanitárního mandátu a po dohodě se znepřátelenými stranami uskutečnil výměnu pěti osob na přechodu na linii doteku v Saraqib  (Tarnaba, SZ Sýrie).

»26.01.2022-Etiopie: MVČK se podařilo doručit léčiva a zdrav. materiál do  Mekelle - hlavního města Tigray. Je to první dodávka od konce září. Podařilo se získat souhlas úřadů a životně důležité léky se dostanou do zdrav. zařízení v oblasti. V příštích dnech a týdnech MVČK uskuteční další humanitární lety. MVČK pokračuje v podpoře zdrav. zařízení v regionech Amhara a Afar, kde je zdrav. péče rovněž těžce zasažena konfliktem. Jak uvedl A. Barasa, zdrav. koordinátor Delegace MVČK v Etiopii,  zdrav. personál v severní Etiopii působí v extrémně težkých podmínkách. MVČK zdůrazňuje všem stranám konfliktu jejich povinnost umožnit poskytování humanitární pomoci.

»23.01.2022-Afghánistán: MVČK uspořádal v Kábulu spolu s afghánským ministerstvem zdravotnictví a Afghánským ČP kulatý stůl. Tématem byla otázka respektu a ochrany zdravotnického personálu a misí v Afghánistánu. 45 účastníků diskutovalo teoretické i praktické postupy k dosažení tohoto důležitého cíle.

»21.01.2022-Jemen: Podle MVČK si dnešní útok na detenční zařízení (věznici) v jemenském Sa'adahu vyžádal >100 mrtvých a zraněných. Jemenský ČP s podporou MVČK provádí evakuaci raněných a zesnulých. MVČK také poskytl zdrav. materiál dvěma nemocnicím přijímajícím rostoucí počet raněných. MVČK zdůraznil, že věznice jsou civilní objekty a zadržení i ostraha mají status civilistů. Útok na ně je tedy zakázán, stejně jako na  nemocnice, školy, obytné budovy, zařízení zásobování vodou a elektřinou pro obyvatelstvo, dopravní infrastrukturu. Neexistence důvěryhodného mírového procesu zvyšuje šance, že dojde k další podobné tragédii, uvedl F.Carboni, řed. MVČK pro Bl. a Stř. Východ.

»18.01.2022-USA: Uplynulo 20 let od první návštěvy MVČK v detenčním zařízení USA na Guantanámu. Při této příležitosti MVČK důrazně vyzval vládu USA, aby urychlila propouštění a převozy těch, kteří byli orgány USA k tomu již schváleni - někteří před 10 lety. Za 20 let se uskutečnilo přes 100 návštěv zadržených osob [+++]

místnost pro videohovory MVČK zadržených s rodinami

»16.01.2022-Tonga: Včerejší podmořský výbuch sopky zasáhl souostroví Tonga vlnou cunami. Tonžský ČK do hodiny od erupce zahájil pomoc při evakuaci, poskytování nouzových potřeb, přístřeší, pitné vody a obnovování rodinných kontaktů - pátrací službu. Mezinárodní federace ČK&ČP je připravena Tonžský ČK podpořit, uvedal prezident MF ČK&ČP F. Rocca.

»06.01.2022-Filipíny: MF ČK&ČP varuje před zdravotní krizí na východě Filipín, kde tajfun Rai zničil nemocnice a postihl přes 7 mil. osob. Filipínský ČK rozšiřuje své aktivity v kritické zdravotní péči na ostrovech zasažených tafunem, aby předešel šíření covid-19 a smrtelným nemocem šířeným vodou (gastroenteritidy aj.) – zaznamenal již >400 případů těchto nemocí. Zničeno bylo 141 zdrav. zařízení. Filipínský ČK rozvinul zdravotnické stany na ostrově Siargao, posíluje zdrav. služby v nemocnicích podle požadavků vlády. Vyslal na místo zdrav. týmy, balíky hygienických potřeb a zařízení na úpravu vody na sotrovy Siargao, Cebu, Palawan a Bohol, uvedl R. Gordon, prezident FČK. MF ČK&ČP podpoří FČK částkou 480 mil. Kč, což umožní poskytnout okamžitou pomoc 400 tis. lidem.

»03.01.2022-Sýrie: Pro návrat k normálnímu životu je nezbytná obnova ekonomiky a služeb. MVČK a Syrský ČP podporují např. drobné podnikání. Díky tomu se mnozí přesídlení lidé či uprchlíci opět vracejí. Např. v Homsu tak mohla svůj obchod otevřít paní O.Amir, symbolicky na začátku nového roku.

 

Starší >> | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |