The Coca-Cola Foundation, ČČK a ČVUT – co nás spojuje? CoroVent

The Coca-Cola Foundation, filantropická společnost The Coca-Cola Company, věnovala Českému červenému kříži finanční dar ve výši 6.300.000 Kč.

Částkou pěti miliónů podpoří Český červený kříž výrobu až 20 ks plicních ventilátorů CoroVent, které vyvinul tým expertů ČVUT společně s dobrovolníky z iniciativy COVID19CZ.

Zbývající finanční prostředky budou využity na pořízení kompenzačních pomůcek a zdravotnického vybavení pro Domácí ošetřovatelskou péči ČČK – ALICE.

Finanční dar není však jedinou pomocí. The Coca-Cola Foundation se také stará o „pitný režim“ našich pracovníků a dobrovolníků, kteří pomáhají v boji proti koronaviru. K dnešnímu dni bylo distribuováno na jednotlivé oblastní spolky ČČK 68.000 lahví různých nápojů v hodnotě okolo 460 000 Kč.

Děkujeme za podporu

Tisková zpráva ČČK ze dne 27.04.2020


Vizuál projektu