Tornádo 2021: Obdrželi jsme uznání od Fóra dárců 

ČČK obdržel Zvláštní uznání Fóra dárců za rychlou a efektivní pomoc jižní Moravě. Toto uznání bylo uděleno celkem 8 organizacím, které byly aktivně zapojeny do pomoci červnovým tornádem zasažené jižní Moravě.

Smyslem udílení Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech.

Slavnostní předávání cen se letos konalo 25. 11.2021 v kině Přítomnost a proběhlo v rámci Dárcovského summitu. 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali a díky kterým jsme toto uznání mohli obdržet.