Noviny Českého červeného kříže č. 4/2022

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší).
Od čísla 1/2022 mají nový design.

Právě vycházející číslo:
Noviny Českého červeného kříže č. 4/2022

 • Stručný obsah:
  • Zasedalo volební Shromáždění delegátů ČČK
  • Ukrajina: naše pomoc stále pokračuje
  • Ministr zdravotnictví v sídle ČČK
  • Další aktuality
  • Telegraficky ze světa
  • Spolupráce věznice Příbram a Léčebny ČČK Bukovany
  • Otevřeno Muzeum A. G. Masarykové a ČČK
  • Záchrana 2022
  • Dárci krve v Sokolově oceněni
  • Povodně 1997 - pomoc OS ČČK Zlín
  • Akce Záchranného týmu Semily
  • Mladí zdravotníci v Prachaticích
  • Mladí cyklisté a mladí zdravotníci v Kroměříži
  • Freddy 2022 v Karlových Varech
  • a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.