Noviny Českého červeného kříže č. 5/2023

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Mgr. Natálie Lorencová, Programové oddělení Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší).
Od čísla 1/2022 mají nový design.

Právě vydané číslo (vyšlo 20.10.2023):
Noviny Českého červeného kříže č. 5/2023

 • Stručný obsah:
  • Již 155 let nečekáme, až pomůže někdo jiný
  • Ukrajina aktuálně: naše pomoc pokračuje
  • ČČK na letošním ročníku Rescue Patrol
  • Ochutnávka kurzu první pomoci pro Allianz
  • Plakety prof. Haška předány dárcům kostní dřeně
  • Světový den první pomoci 2023 - v digitálním světě
  • ČČK na Morava Run - za BDK a první pomoc
  • Mezinárodní den zmizelých
  • JUDr. Jiří Procházka 75letý
  • Ať se děje cokoli - Světový humanitární den 2023
  • Finanční pomoc ČČK a UNICEF
  • TELEGRAFICKY ze světa Červeného kříže
  • Dny branné přípravy v Prachaticích
  • Světový den první pomoci v K. Varech, Kroměříži, Olomouci
  • Zdravotnické dozory ve Zlíně
  • 30 let: DOP Alice v Mělníku
  • Dětské radosti v DOL Bukovany
  • a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.