Noviny Českého červeného kříže č. 6/2021

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Právě vycházející číslo:
Noviny Českého červeného kříže č. 6/2021

 • Stručný obsah:
  • Úvodník: Rok 2021 a ČČK
  • 60 let bezpříspěvkového dárcovství krve
  • Nová viceprezidentka ČČK
  • Vánoce v pohodě? očkovací program ČČK
  • Aktuality
  • V Bukovanech v roce 2021
  • MS ČČK Duchcov
  • Dušičkový pochod do Transylvánie
  • Nekrolog: Hana Komínková
  • OS ČČK Písek získal zdarma nový automobil
  • Parohy po roční odmlce
  • FajnOVY prostor
  • Mladí zdravotníci z Prachatic pracují a vzdělávají se již sedmým rokem
  • V Kroměříži ocenili bezpříspěvkové dárce krve 
  • a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.