Noviny Českého červeného kříže č. 3/2021

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Právě vycházející číslo:
Noviny Českého červeného kříže č. 3/2021

Stručný obsah:
- Světový den Červeného kříže 2021
- Koronavirus - předcházejme šíření nákazy
- Aktuality
- Ze světa Červeného kříže
- 2021: Mezinárodní rok jeskyní a krasu
- Děti a obezita (okénko DOL Bukovany)
- Uklidili jsme město
- M-72 - projekt, o kterém se hodně mluvilo
- Noc s Andersenem
- a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.