Noviny Českého červeného kříže č. 2/2021

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Právě vycházející číslo:
ikona dokumentu PDF Noviny Českého červeného kříže č. 2/2021

Stručný obsah:
- Rok s Covidem-19
- Aktuality – informace
- Telegraficky ze světa Červeného kříže 
- Dětská léčebna CH. G: Masarykové v Bukovanech
- Poděkování obrázkem pro lektory ČČK Kroměříž   
- Blahopřání k 80. nar. panu Mgr. Miloši Nevřalovi
- Nasazení HJ OS ČČK Teplice v nemocnici v KV
- Červený kříž Kroměříž aktivní v mnoha směrech
- Ocenění děkujeme Teplice
- Grant nadace OKD
- Zima v Azylovém zařízení OS ČČK Zlín
- Blahopřání pro radost
- Asistent pedagoga v době COVID-19   
- Poděkování společnosti Baťa za věcný dar
- Projekt Zero waste na střední škole
- a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.